Våra Elprovado Topp 3 Brandsläckare professionella rekommendationer 2022

Brandsläckare 5kg CO2 koldioxid lämplig för DATOR med trähandtag på snörör, EN 3 inkl. ANDRIS® testintyg med årsstämpel och ISO-symbolskylt

 • Orig. ANDRIS 5kg CO2 kontinuerligt tryck koldioxid brandsläckare (klar att använda), amtl. granskas/godkänts, uppfyller tillämpliga EU-förordningar/eu-förordningar
 • inkl. universal väggfäste, orig. ANDRIS ISO brandsläckare symbol sköld film självhäftande 100x100mm, ANDRIS bevis på underhåll med årets märke gäller för 2 år
 • slitstark/verifierbar som lämplig för underhåll/påfyllningsbar, betyg 89B=5LE, brandklasser, B (datorbränder/elektriska bränder/vätskebränder)
 • Säkerhetsventil, högtrycksslang med trähandtag (leder inte elektricitet) och snörör, klämband, stålbehållare pulverlackerad
 • högkvalitativ CO2-brandsläckare (koldioxid utan resthalt efter släckningsanvändning) därför idealiskt lämpad för serverrum, dator, tekniska rum, elektriska system, kommersiella, laboratoriet, kontoret.

6 kg ABC pulver brandsläckare NY Original packad brandklass ABC, EN3, tryckmätare, mätning incarbody + säkerhetsventil (med plaststativ med vägghållare utan provintyg och årsstämpel)

 • NYHET Originalpackad brandsläckare även för Tyskland med mätning av inkarstation + säkerhetsventil + tryckmätare / plaststativ / väggkonsol
 • EN 3 , -20 till + 60 °C , ca. H530 x B270 mm, ca 10 kg
 • hållbara upp till 20 års underhållsförbehållbara upp till 20 års underhållsklar, påfyllningsbar, underhållsvänlig påfyllningsbar
 • denna modell har visat sig 100 tusen gånger, !!! ha kul med det !!!

2X Orig. ANDRIS® brand brandsläckare 6kg ABC pulversläckare med manometer EN 3 inkl. väggfäste, ANDRIS® testintyg med årsstämpel & orig. ANDRIS® ISO Brandsläckare Symbol Tecken Folie

 • 2x orig ANDRIS 6kg ABC kontinuerlig tryckpulversläckare med tryckmätare (klar att använda), amtl. granskas/godkänts, uppfyller tillämpliga EU-förordningar/eu-förordningar
 • inkl. 2x universellt väggfäste, 2x orig. ANDRIS ISO brandsläckare symbol sköld film självhäftande 100x100mm, 2x ANDRIS bevis på underhåll med årets märke gäller för 2 år
 • varaktig/verifierbar som lämplig för underhåll/påfyllningsbar, klass 27A 144B C=9LE, brandklass A (fasta ämnen), B (vätskebränder) och C (gasbränder)
 • Säkerhetsventil, plaststativ med slanghållare (ingen repning av avtrycket), stålbehållare pulverlackerad
 • högkvalitativa varumärke pulver släckare idealisk för privat bruk / hushåll, kommersiella, kontor, garage, hobby rum..

Senaste uppdatering op 21.05.2022 / Affiliate länkar / Bilder av Amazon Product Advertising API

Vår Elprovado Topp 3 Brandsläckare-prisvinnare 2022

2X Orig. ANDRIS® brand brandsläckare 6kg ABC pulversläckare med manometer EN 3 inkl. väggfäste, ANDRIS® testintyg med årsstämpel & orig. ANDRIS® ISO Brandsläckare Symbol Tecken Folie

 • 2x orig ANDRIS 6kg ABC kontinuerlig tryckpulversläckare med tryckmätare (klar att använda), amtl. granskas/godkänts, uppfyller tillämpliga EU-förordningar/eu-förordningar
 • inkl. 2x universellt väggfäste, 2x orig. ANDRIS ISO brandsläckare symbol sköld film självhäftande 100x100mm, 2x ANDRIS bevis på underhåll med årets märke gäller för 2 år
 • varaktig/verifierbar som lämplig för underhåll/påfyllningsbar, klass 27A 144B C=9LE, brandklass A (fasta ämnen), B (vätskebränder) och C (gasbränder)
 • Säkerhetsventil, plaststativ med slanghållare (ingen repning av avtrycket), stålbehållare pulverlackerad
 • högkvalitativa varumärke pulver släckare idealisk för privat bruk / hushåll, kommersiella, kontor, garage, hobby rum..

Brandsläckare 6kg ABC pulversläckare med tryckmätare EN 3 , provcertifikat med årmärke , mätning av incartype säkerhetsventil , ( Med plaststativ med vägghållare med provintyg och årsstämpel )

 • NYHET Originalpackad brandsläckare även för Tyskland med mätning av inkarstation + säkerhetsventil + tryckmätare / plaststativ / väggkonsol
 • EN 3 , -20 till + 60 °C , ca. H530 x B270 mm, ca 10 kg
 • hållbara upp till 20 års underhållsförbehållbara upp till 20 års underhållsklar, påfyllningsbar, underhållsvänlig påfyllningsbar
 • denna modell har visat sig 100-tusen gånger !!! ha kul med det !!!

Brandsläckare 5kg CO2 koldioxid lämplig för DATOR med trähandtag på snörör, EN 3 inkl. ANDRIS® testintyg med årsstämpel och ISO-symbolskylt

 • Orig. ANDRIS 5kg CO2 kontinuerligt tryck koldioxid brandsläckare (klar att använda), amtl. granskas/godkänts, uppfyller tillämpliga EU-förordningar/eu-förordningar
 • inkl. universal väggfäste, orig. ANDRIS ISO brandsläckare symbol sköld film självhäftande 100x100mm, ANDRIS bevis på underhåll med årets märke gäller för 2 år
 • slitstark/verifierbar som lämplig för underhåll/påfyllningsbar, betyg 89B=5LE, brandklasser, B (datorbränder/elektriska bränder/vätskebränder)
 • Säkerhetsventil, högtrycksslang med trähandtag (leder inte elektricitet) och snörör, klämband, stålbehållare pulverlackerad
 • högkvalitativ CO2-brandsläckare (koldioxid utan resthalt efter släckningsanvändning) därför idealiskt lämpad för serverrum, dator, tekniska rum, elektriska system, kommersiella, laboratoriet, kontoret.

Senaste uppdatering op 21.05.2022 / Affiliate länkar / Bilder av Amazon Product Advertising API

Vad är en brandsläckare?

Eld är en mycket viktig faktor för människans utveckling, vare sig tekniskt eller socialt. Vi använder eld för att tillaga mat, för att förädla och forma olika ämnen, eller för att vara tillsammans i en gemytlig runda. Om elden blir utom kontroll eller former till följd av slarv är faran stor. Beroende på brandkällan kan branden släckas på olika sätt, t.ex. Andra bränder orsakar också motsatt effekt vid vattentestning: flammorna blir ännu starkare på grund av kemiska reaktioner eller avdunstningar.

En brandsläckare avser en bärbar anordning vars innehåll kan släckas på ett tillförlitligt sätt genom manuell aktivering för att säkerställa att bränder på ett tillförlitligt sätt kan släckas med olika typer av brand. Brandsläckarnas differentiering baseras på det släckmedel som används och på grundval av tryckgenereringen. Brandsläckarna kännetecknas vanligtvis av en cylindrisk form. Manöverspaken sitter antingen på eldsläckarens huvud eller direkt på slangen med sprutmunstycket. Vatten, skum eller gas används som släckmedel.

Brandsläckaren, ABC-brandsläckaren eller mobilsläckaren säkerställer stöd för snabba ingrepp vid brand. Brandsläckarfaktatestet är avsett att visa på vilka grunder de olika modellerna fungerar, för vilka typer av bränder de är lämpliga och även vad som bör betraktas i ett brandsläckarköp. I slutet av brandsläckarjämförelsen ska också en brandsläckarjämförelsevinnare väljas. Vilken modell som är särskilt lämplig för att bekämpa en brand utan att behöva använda brandkåren eller orsaka större skador.

Scenery bild Fire ensam

Vad gör man med en brandsläckare?

En brandsläckare förvaras i fastigheter på en eller flera fasta platser. Medan för bostadshus beslutskraften i förhållande till köpet är ganska stor, är utrustningen obligatorisk i offentliga byggnader, industri eller företag. Brandskydd är en speciell faktor, som en brand kan förstöra hus, lägenhet, lager eller kontorsbyggnad på lång sikt eller för evigt, så renovering är inte möjligt.

Brandsläckaren används när en brandvarnare eller en person har lagt märke till en brandkälla. För användning avlägsnas brandsläckarna från förankringen och transporteras till platsen för branden. På ett avstånd av några meter bör spraybredden noteras på enheten, en säkringsanordning tas bort och sprutmunstycket hålls på elden. Tekniken för sprutning varierar från person till person, medan vissa föredrar att leverera många små sprayer, vilket är särskilt användbart för enheter med en begränsad volym, andra föredrar sprutning non-stop, som stöds av stora enheter.

Efter att elden släckts måste skummet eller pulvret avlägsnas – en process som kan innebära mycket ansträngning, som också talar för ekonomisk användning under sprutning. Efter att brandsläckaren har använts, kasseras den och det är dags för en ny anordning. Vissa modeller kan också fyllas på I företag och offentliga byggnader är det obligatoriskt att låta inspektera brandsläckare av tüv med ett visst tidsintervall. Även för privata enheter rekommenderas att ändra modellen efter att hållbarheten har gått ut, eftersom de aktiva substanserna inuti kan ha slösat bort sin effekt.

Elprovado redaktionella tips

Visste du det?

När utvecklades de första brandsläckarna? Den första brandsläckaren, som kallas en spetsig påse, publicerades 1902. En mekanism inuti säkerställde att enheten utvecklade en reaktion när den påverkades, vilket orsakade enormt tryck. Släckvätskan kunde redan transporteras upp till 12 meter med den första modellen.

Vad bör du tänka på om du vill köpa en brandsläckare?

Lokala förhållanden

Innan man köper en brandsläckare måste brandsäkerhetsbestämmelser beaktas vid val av offentliga byggnader och företag. Förutom befintliga rättsliga föreskrifter anses det goda urvalet av rätt släckmedel vara ett grundkrav för att få en brand under kontroll eller för att släcka den helt. Med vanlig användning i vardagsrum är ABC-släckare en bra lösning som täcker alla ytor i hushållet. Speciella brandsläckare mot fett är också användbara.

Storlek / Volym

När rätt släckmedel valts spelar brandsläckarnas storlek och intensitet en enorm roll. Helst är släckarna inte för stora, så att de lätt kan transporteras. I områden med en stor mängd mycket brandfarligt material, t ex på grund av närvaron av många mappar eller andra mängder papper, rekommenderas mycket stora mängder släckning med högt tryck. Frågan om storleken kan inte besvaras tydligt, eftersom det är säkrare att ha en stor mängd tillgänglig. För släckningsmängder på mer än 40 kg rekommenderas transport på rullar.

Mängd släckmedel

Under användningen bör det noteras att en brandsläckare med en mängd på ca 6 kg redan har laddat ur sin fulla effekt efter 30 sekunder. Sprayerna ska därför väljas mycket specifikt. När det gäller farligt gods rekommenderas att man tränar vid träningshål med lämpligt tryck för att vara förberedd på allt i en nödsituation och för att göra brandkårens ankomst överflödig.

Hur fungerar en brandsläckare?

En brandsläckare arbetar på villkor att ett flyktigt ämne förvaras under tryck i en behållare och släpps på begäran, oavsett om det sker med en knapptryckning eller en spaks funktion. Olika processer och ämnen används för att ge det tryck som krävs och även som fungerande släckmedel. De tillgängliga anordningarna klassificeras i brandklasserna A (fasta ämnen), B (vätskor), C (gaser), D (metaller) och F (livsmedelsfetter). Effekten av sju olika släckningsmedel på de olika bränderna är klart uppdelad.

För förbränning av vätskor, gaser, metaller och ätbart fett är användning av vatten eller vattendimma inte alltid användbart. Ju mer speciell brandrisken i miljön är, desto mer speciell måste släckmedlet också misslyckas. ABC-pulver kunde jämföras med en särskilt omfattande effekt. Detta omfattar alla möjliga bränder utom för grupperna D och F. När det gäller brinnande metaller tillhandahålls användning av metallbrandpulver. Släckning med andra ämnen leder ibland till intensiva explosiva reaktioner, som kraftigt stärker elden. Förbrännande fett släcks med fettsläckmedel eller vattendimma.

Som ett medel för det erforderliga trycket är antingen en separat gasbehållare förankrad i brandsläckaren, som vecklar ut den faktiska funktionen med en knapptryckning, eller när det gäller koldioxidsläckare / CO2-släckare som produceras av koldioxidens egenskaper, som sedan fungerar som släck- och tryckmedel. Särskilda brandbekämpningsfiltar har också visat sig vara effektiva mot mindre bränder. Dessa är till exempel en mycket bra lösning för en out-of-control, brinnande stekpanna. Vid användning är allt som krävs för att säkerställa att källan till branden inte välter.

Vilka är de olika brandsläckarna och vad utmärker dem?

Design: Vatten brandsläckare
Egenskaper: Modellerna använder vatten eller vattendimma som släckmedel. Skillnaden är mycket viktig, eftersom vattendimma kan användas mot fettbränder, men rent vatten skulle antända en explosiv effekt. Vatten är ett billigt släckmedel som lätt kan fyllas på i vissa modeller, men är knappast lämpligt för mer än borttagning av fasta ämnen.

Design: Pulversläckare
Egenskaper: Pulversläckare täcker en stor mängd bränder. Det kommer att skilja mellan BC och ABC pulversläckare. Beteckningen riktar sig till brandklassen, som kan släckas med motsvarande modell. Metall brandsläckare klassificeras också i denna kategori. ABC pulversläckare har störst inverkan och är därför mycket populära i administration och offentliga byggnader.

Design: Skumsläckare
Egenskaper: Skum presenteras i olika former. För tillämpningen är så kallade AFFF-medel särskilt lämpligt. Även om det visar knappt några skillnader som jämförs till ammoniumfosfatskumsläckare knappt någon skillnad, är rengöringen av AFFFEN eller också light-water skummar släckarerester bestämt enkel. Skumsläckare är lämpliga för fasta ämnen och vätskor. Särskilda blandningar för speciella tillämpningar finns också på marknaden. Skum brandsläckare visar fördelen med en enkel applikation, eftersom vanligtvis arbetar med lågt tryck.

Design: Fett brandsläckare
Egenskaper: En fettförbränning sker vanligtvis i köket. Släckning kräver största försiktighet, eftersom fettet i sig som en brinnande vätska snabbt sprider sig och i kontakt med vatten visar nästan explosiva effekter. En brandsläckningsfilt eller en speciell fettsläckare av kategori F är då den enda lösningen. En fettsläckare ska finnas i varje hushåll: när man bränner fett sprider sig runt är köksutrustningen en skrämmande bra brandaccelerator.

Design: Kolsläckare
Egenskaper: Brandsläckare av kväve säkerställer att brandkällan kvävs. Funktionen är alltså som en eldduk för sprutning. Kväve är endast lämpligt för släckning av vätskor. Med brinnande metaller kan det till och med inflammera effekten explosivt. Kvävgassläckare installeras endast i speciella miljöer.

Elprovado redaktionella tips

Vad ska du spendera på en bra brandsläckare i ditt köp?

I segmentet upp till 50,- EUR finns det många små brandsläckare för bilen eller köket. Anordningar för kommersiellt bruk eller för offentliga byggnader är på motsvarande sätt större i storlek. Brandsläckarna är inte lämpliga för stora bränder. Inom området släckmedel och släckningsklasser erbjuds ett större val. Släckarna är redan lämpliga för fast installation i byggnader och större bränder. För upp till 150,- EUR kan mycket bra brandsläckare från alla släckningsklasser hittas på många olika fyllnadsnivåer. Även stora ABC brandsläckare kan hittas i denna kategori. För ett pris från 150,- EUR finns det mycket stora enheter med en fyllning på upp till 50 kg och mer. Med brandsläckare så tung, rullar används också för transport, som är fast anslutna till enheterna. De största kvantiteterna krävs bara inom industrin, i företag eller inom industrin.

Vilka brandsläckare tillverkare finns det?

 • ABUS
 • Anaf
 • Bavaria
 • Brennenstuhl
 • Cartrend
 • D-Secour
 • Elro
 • Feucom
 • Firemaxx
 • First Alert
 • FLN
 • GEV
 • Gloria
 • Heimlich
 • Holthaus
 • JALO
 • Jockel
 • Jutec
 • Mangia Fuoco
 • Outwell
 • Prevento
 • Protex
 • Prymos
 • Reinold Max
 • Smartwares

Vilka är eldsläckarnas fördelar och nackdelar?

Fördelar

 • Lätt att använda och alltid till hands.
 • Billiga basenheter för små bränder.
 • Finns i många olika storlekar och efffaktorer.

Nackdel

 • Få helhetslösningar för att radera på marknaden.

Slutsats

Brandsläckare har ofta visat sin funktion och räddat många genom att släcka en brand eller frigöra en utrymningsväg. Idealet är att användningen av brandsläckaren innebär att brandkåren inte behöver anropas alls, eftersom faran skulle kunna elimineras helt. Brandsläckaren i huset har förhindrat värre i mer än 100 år. Med enkla enheter, alla som är fysiskt i skick att flytta den mobila brandsläckare till brandplatsen, också kunna släcka branden. Användningen är mycket enkel: dra i säkerhetsfliken eller ta bort tätningen, sikta och brand.

Vare sig inom jordbruket, en kontorsbyggnad, i industrin, ett kök, en grillvagn eller som sällskapsdam i bilen, är brandsläckarna lämpliga för alla mobila aspekter av släckningsbränder. Även om brandkåren är på plats efter bara några minuter, kan detta ta för lång tid i händelse av en komplicerad brand. Brandsläckaren visar optimala egenskaper vad gäller driftstid.

På grund av de många effektiva brandsläckarna för det lilla användningsområdet, som redan avslöjades i den låga prisklassen, var det mycket svårt att välja till förmån för en enda brandsläckare jämförande vinnare. Och även om många användare hävdar att en liten brandsläckare med 6 kg redan är tillräcklig. En minuts släckningstid är inte en lång tid, med tanke på kropp, liv, tillhörigheter och egendom.

By