Våra Elprovado Topp 3 TIG Svetsmaskin professionella rekommendationer 2024

IPOTOOLS SUPERTIG 200DI TIG Svetsmaskin AC DC svetsmaskin med 200 Amper helt digital inverter svetsanordning Inkl. RF-tändning, pulsfunktion, MMA, IGBT

 • SUPERTIG-200DI är en helt digital 200A-inverter AC DC med en 32-bitars mikroprocessor - RF-tändning - MMA - IGBT-teknik - pulsfunktion
 • Detta AC DC svetsmaskin lämnar inget att önska eftersom du enkelt kan svetsa metaller såsom stål aluminium rostfritt stål titan och kopparlegeringar tack vare alternativen av likström och växelström.
 • MmA / E-Hand "Med elektrodsvetsaren kan man även uppnå perfekta svetsresultat med stavelektroden
 • • FÖRVARING AV INSTÄLLNINGARNA - Med 32-bitars processorn i TIG-svetsanordningen kan du spara 10 arbetsinställningar och komma åt dem när som helst på den tydliga digitala displayen
 • DEN robusta och lätta TIG-svetsmaskinen med pulsfunktion passar både för hembehov och proffs

STAHLWERK AC/DC TIG 200 ST IGBT – Svetsmaskin för kombination med 200 ampere TIG & MMA, aluminiumsvetsning, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • AC/DC TIG Svetsmaskin med MMA E-Hand-funktion. Modern IGBT-teknik - kraftfull 200 A med en hög tullcykel.
 • Profi WP-26F slangpack med flexhuvud med 4,5 meter. AC-läge för aluminiumsvetsning.
 • Många extrafunktioner: gasmatning, gasflöde, effektreducering, högpresterande kylning & överhettningsskydd, varmstart, anti-stick, RF-tändning, 2T/4T för TIG
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice.

IPOTOOLS ACDCTIG 200P TIG Svetsmaskin AC DC Svetsmaskin med 200 Amper Fullt digital inverter svetsanordning Inkl. RF-tändning, pulsfunktion, MMA/E-hand, IGBT

 • ACDCTIG-200P är en helt digital 200A-inverter AC DC med en 32-bitars mikroprocessor - RF-tändning - E-hand - IGBT-teknik - pulsfunktion - hög tjänstgöringscykel
 • Detta AC DC svetsmaskin lämnar inget att önska eftersom du enkelt kan svetsa metaller såsom stål aluminium rostfritt stål titan och kopparlegeringar tack vare alternativen av likström och växelström.
 • • FUNKTIONER - Kontrollpanelen erbjuder dig "gasmatning & gasflöde" - strömreduktion - AC-frekvens -puls 1Hz & 50Hz- rengöringseffekt
 • MMA / E-Hand "Med elektrodsvetsaren kan man även uppnå perfekta svetsresultat med stavelektroden
 • DEN robusta och lätta TIG-svetsmaskinen med pulsfunktion passar både för hembehov och proffs

Senaste uppdatering op 11.04.2024 / Affiliate länkar / Bilder av Amazon Product Advertising API

Vår Elprovado Topp 3 TIG Svetsmaskin-prisvinnare 2024

SVETSARE TIG svetsmaskin WE 201P plus DC - HF antändes 200A

 • SVETSARE TIG svetsriktare WE 201 DC plus med 200 A effekt, RF-tändning, pulsfunktion, varmstart och antistick
 • Svetsutrustning för alla reparationsarbeten på ståldetaljer, rostfria och koppardetaljer samt för svetsrör och pannor
 • kan användas i mobilen med 100 % ED vid 145 A och justerbar driftstopp - idealiskt för nybörjare, gör-det-självare och hantverkare
 • inklusive 4 m TIG slangpaket SR 17, 1,8 m jord och 2,8 m elektrodkabel, svetsar elektroder upp till 4 mm vid 160 A
 • med tysk bruksanvisning och omfattande SVETSARE tillbehör och reservdelar service!

IPOTOOLS SUPERTIG 200DI TIG Svetsmaskin AC DC svetsmaskin med 200 Amper helt digital inverter svetsanordning Inkl. RF-tändning, pulsfunktion, MMA, IGBT

 • SUPERTIG-200DI är en helt digital 200A-inverter AC DC med en 32-bitars mikroprocessor - RF-tändning - MMA - IGBT-teknik - pulsfunktion
 • Detta AC DC svetsmaskin lämnar inget att önska eftersom du enkelt kan svetsa metaller såsom stål aluminium rostfritt stål titan och kopparlegeringar tack vare alternativen av likström och växelström.
 • MmA / E-Hand "Med elektrodsvetsaren kan man även uppnå perfekta svetsresultat med stavelektroden
 • • FÖRVARING AV INSTÄLLNINGARNA - Med 32-bitars processorn i TIG-svetsanordningen kan du spara 10 arbetsinställningar och komma åt dem när som helst på den tydliga digitala displayen
 • DEN robusta och lätta TIG-svetsmaskinen med pulsfunktion passar både för hembehov och proffs

STAHLWERK AC/DC TIG 200 ST IGBT – Svetsmaskin för kombination med 200 ampere TIG & MMA, aluminiumsvetsning, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • AC/DC TIG Svetsmaskin med MMA E-Hand-funktion. Modern IGBT-teknik - kraftfull 200 A med en hög tullcykel.
 • Profi WP-26F slangpack med flexhuvud med 4,5 meter. AC-läge för aluminiumsvetsning.
 • Många extrafunktioner: gasmatning, gasflöde, effektreducering, högpresterande kylning & överhettningsskydd, varmstart, anti-stick, RF-tändning, 2T/4T för TIG
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice.

Senaste uppdatering op 11.04.2024 / Affiliate länkar / Bilder av Amazon Product Advertising API

Vad är en TIG svetsare?

TIG Welding Machine är förkortningen för volfram inert gas svetsmaskin. Den hänvisar till en anordning för den elektriska smältsvetsningsprocessen genom båge med en volframelektrod, ett tillsatsmaterial och en skyddande gas. Processen kallas även TIG-svetsningsprocessen. T står för metallnamnet Tungsten, vilket betyder volfram.

Smältsvetsning med TIG-svetsutrustning är också möjlig utan extra material. I detta fall värms två arbetsstycken som ska anslutas med hjälp av ljusbågar från volframelektroden tills de smälter och smältan rinner in i varandra.

När smältan kyls ansluts materialen till varandra. Volframelektroden är extremt värmebeständig och smälter inte. Inertgasen blåses ut ur munstycket på smältningen under svetsprocessen och skyddar elektroden, smältbadet och ljusbågen från störande påverkan av atmosfären.

Landskap bild TIG Schweier

Vad gör man med en TIG-svetsmaskin?

Volfram inert gas svetsutrustning används för svetsning överallt där hög svetskvalitet krävs. Svetshastigheten kan vara annorlunda än svetskvaliteten. TIG svetsutrustning används för att skapa rena, stänkfria och även svetsfogar. Processen gör att komponenter tillverkade av rostfritt stål, aluminiumstål och koppar kan svetsas. Justeringen av strömmen, ljusbågens styrka och mängden inert gas som strömmar in i smältan avgör vilken temperatur som produceras i ljusbågen.

Beroende på behovet justeras det material som används och materialets tjocklek, ljusbågens intensitet och mängden gas. Volfram inert gassvetsning används i röreffektkonstruktion, pannkonstruktion, industriellt byggande, hantverk, apparatbyggnation, flygplanskonstruktion och fordonskonstruktion. Det är en av de mest använda och allmänt använda svetsmetoder.

Elprovado redaktionella tips

Visste du det?

TIG-svetsningsprocessen och TIG-svetsmaskinen utvecklades i USA omkring 1935. Från och med då gjordes ständigt arbete för att förbättra processen och tekniken. Idag kan den så kallade TIG-svetsutrustningen inverder användas antingen med direktström och med växelström. Justering alternativ för ström och gas flöde, liksom olika starka volfram elektroder tillåta TIG svetsning på många metaller av olika tjocklek. Argon, kväve, helium eller blandningar av dessa gaser används som inert gas i TIG-svetsmaskinen.

Vad ska dvs tänka på om du vill köpa en TIG svetsmaskin?

En checklista över de krav som ställs för volfram inert gassvetsmaskinen gör sökningen och beslutet enklare. Materialtjocklek, förväntade metaller som ska svetsas och frekvens av svetsarbete bör ingå i checklistan för tekniska krav, samt prisförväntningar, budget och kundservicekrav. Tillverkaren bör vara baserad i Tyskland eller upprätthålla ett högpresterande servicenät i Tyskland. Tillverkarens egen webbplats bör innehålla omfattande information om företaget och produkten. Där det är möjligt driver tillverkaren en försäljningsportal för TIG-svetsutrustning på Internet. Information från portaler för TIG Svetsutrustning Fact Test är lika bra som kundrecensioner på Amazon eller EBay. Moderna apparater är energibesparande och tekniskt välutrustade. Värdet för pengarna bör vara rimligt. Förutom information om svetsprestanda, strömförbrukning och teknisk utrustning bör även information om säkerhet och hälsa och säkerhet ingå i produktbeskrivningen.

Hur fungerar en TIG-svetsmaskin?

TIG-svetsmaskinen är ansluten som en elektrisk svetsmaskin. En strömterminal är fäst vid arbetsstycket. Efter tillkoppling av strömmen och inertgasen genereras en kortslutning med elektroden genom att repa arbetsstycket. Efter att volframelektroden dragits in från arbetsstycket med några millimeter skapas en ljusbåge som smälter arbetsstyckets material.

Moderna TIG-svetsmaskiner har en pulsfunktion och högfrekvenständning. En särskild tändanordning joniserar den utgående inerta gasen och genererar på så sätt ljusbågen

Den inerta gasen skyddar smältan, elektroden och bågen från störande påverkan från omgivningens luft. Beroende på typ av svets och material, tillsätts ett extra material till smältan med en stav eller tråd. Större svetsmaskiner eller handhållna anordningar har en förmedlande mekanism som ständigt transporterar tillsatsen in i smältan i form av en tråd.

Vilka olika TIG-svetsmaskiner är och vad utmärker dem?

TIG svetsmaskin med DC-växelriktare och växelströmsverter- eller AC/DC-enheterAC-omvandlaren möjliggör TIG-svetsning med låga spänningar och låga temperaturer. Det används främst för TIG-svetsning av aluminium och koppar. DC-växelriktaren används främst för TIG-svetsning av metaller som stål, rostfritt stål, nickel eller titan. En modern AC/DC TIG-svetsmaskin kan ställas om från likström till växelström. Applikationsmöjligheterna för en sådan anordning är större än de hos en TIG-svetsmaskin med endast direktström eller endast växelström.
Svetsanordning för volfram inert gas med kontakttändning eller med högfrekvenständningKontakttändningen installeras ofta på enheter av äldre år av konstruktion. Den kan användas dåligt med mycket tunna svetsmaterial eftersom kortslutningsbågen snabbt bränner materialet. Utrustningen är mer kostnadseffektiv.
Den högfrekventa tändningen installeras på nästan alla moderna enheter. Det är lite dyrare. Materialet kan inte hålla fast vid elektroden vid högfrekvent tändning. Det finns ingen anledning att upprätta direkt kontakt mellan elektroden och arbetsstycket.
TIG svetsmaskin med hög elektrisk ström och låg elektrisk strömDe vanligast använda TIG-svetsmaskinerna arbetar med en elektrisk ström mellan ca 150 och ca 400 ampere. Stationär TIG-svetsutrustning har effektvärden på 400 ampere och uppåt. Den starka prestandan är lämplig för särskilt hårda material och stora materialtjocklekar. De används inom industriproduktion, pannkonstruktion och storskaligt anläggningsbyggande.
En mobil TIG-svetsmaskin med en ström på mellan 150 och 400 ampere är tillräcklig för hobby- och DIY-behov samt för de flesta hantverksändamål. Ju större ström, desto mer solida material kan svetsas, men ju högre priset är vanligtvis.

Elprovado redaktionella tips

Vad ska jag spendera på en bra TIG svetsmaskin i inköp?

Talrika olika volfram inert gassvetsmaskiner från olika tillverkare finns i Tyskland. Priserna varierar från knappt 200,00 till flera tusen euro. Vid inköp bör särskild uppmärksamhet ägnas åt ett brett spektrum av användningsområden, en solid tillverkare och goda referenser. I prisklassen mellan 300.00 och 500.00 Euro finns redan bra TIG-svetsmaskiner från välkända tillverkare med omfattande och modern teknisk utrustning tillgängliga. En växelriktare för direktströms- och växelströmsdrift, högfrekvent tändning, stabil båge och kontrollalternativ för ström- och gasflöde bör definitivt inkluderas.

Vilka TIG-svetsartillverkare finns det?

 • AWM
 • Rehm
 • Cloos
 • EWM AG
 • Migatronic
 • welding RS systems
 • Merkle Schweißtechnik
 • Celortronic
 • Linde AG
 • Oerlikon 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med TIG-svetsutrustning?

Fördelar

 • olika material kan användas som svetstillsats
 • Svetstråd och ljusbåge kan styras mycket exakt
 • ett brett spektrum av applikationer
 • svetsning av aluminium och kupar är också möjlig
 • Drift i direkt och växelström möjlig
 • få svetsångor och därför mindre hälsofarliga

Nackdel

 • Vindbenägna och därför inte nödvändigtvis lämpliga för svetsning utanför
 • Benägna att rosta, så det måste alltid vara strömförande före arbetet
 • Kräver tålamod och praxis för goda resultat rätt i början

Slutsats

En volfram inert gas svetsare är en högkvalitativ och sofistikerade verktyg. Hobby hantverkare och yrkesverksamma kan utföra viktiga arbeten i förstklassig kvalitet med en TIG svetsmaskin. Vid köp av en TIG-svetsmaskin kan kraven för framtida användning först sammanfattas i en checklista. Sökandet efter leverantörer och priser i portaler för TIG Welding Machine Fact-Test ger viktig information om produkten, priser och de berättigade leverantörerna.

By