Våra Elprovado Topp 3 Plasmaskärare professionella rekommendationer 2024

STAHLWERK CUT 60 Pilot IGBT Plasma cutter med 60 ampere och pilottändning, upp till 24mm skäreffekt, för målade lakan & flygrost, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • Plasmaskäranordning med 60 ampere och pilottändning. Modern IGBT-teknik - stabil skärprestanda upp till 24mm.
 • Profi P -60 slangpaket med 5 meter, högprestandakylning, överhettningsskydd, HF pilottändning och mycket mer
 • För alla ledande metaller t ex standardstål, koppar, rostfritt stål, mässing, aluminium, titan etc. Passar även för målat lakan & flygande galler
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice

STAHLWERK CUT 60 ST IGBT Plasma cutter med 60 ampere, upp till 24mm skäreffekt, lämplig för målade lakan & flygande rost, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • Plasmaskäranordning med 60 ampere. Modern IGBT-teknik - stabil skärprestanda upp till 24mm.
 • Slangpaket för Profi AG-60 med 5 meter, högprestandakylning, överhettningsskydd, RF-tändning och mycket mer
 • För alla ledande metaller t ex standardstål, koppar, rostfritt stål, mässing, aluminium, titan etc. Passar även för målat lakan & flygande galler
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice

STAHLWERK CUT 50 ST IGBT Plasma cutter med 50 ampere, upp till 14mm skäreffekt, lämplig för målade ark & flygande rost, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • Plasmaskäranordning med 50 ampere. Modern IGBT-teknik - stabil skärprestanda upp till 14mm.
 • Slangpaket för Profi AG-60 med 5 meter, högprestandakylning, överhettningsskydd, RF-tändning och mycket mer
 • För alla ledande metaller t ex standardstål, koppar, rostfritt stål, mässing, aluminium, titan etc. Passar även för målat lakan & flygande galler
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice

Senaste uppdatering op 18.05.2024 / Affiliate länkar / Bilder av Amazon Product Advertising API

Vår Elprovado Topp 3 Plasmaskärare-prisvinnare 2024

STAHLWERK CUT 60 ST IGBT Plasma cutter med 60 ampere, upp till 24mm skäreffekt, lämplig för målade lakan & flygande rost, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • Plasmaskäranordning med 60 ampere. Modern IGBT-teknik - stabil skärprestanda upp till 24mm.
 • Slangpaket för Profi AG-60 med 5 meter, högprestandakylning, överhettningsskydd, RF-tändning och mycket mer
 • För alla ledande metaller t ex standardstål, koppar, rostfritt stål, mässing, aluminium, titan etc. Passar även för målat lakan & flygande galler
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice

STAHLWERK CUT 60 Pilot IGBT Plasma cutter med 60 ampere och pilottändning, upp till 24mm skäreffekt, för målade lakan & flygrost, 7 års tillverkargaranti

 • 7 års garanti i enlighet med avsnitt 6 Garantivillkor, ytterligare information: klicka på säljarens namn och där på allmänna villkor och hjälp.
 • Plasmaskäranordning med 60 ampere och pilottändning. Modern IGBT-teknik - stabil skärprestanda upp till 24mm.
 • Profi P -60 slangpaket med 5 meter, högprestandakylning, överhettningsskydd, HF pilottändning och mycket mer
 • För alla ledande metaller t ex standardstål, koppar, rostfritt stål, mässing, aluminium, titan etc. Passar även för målat lakan & flygande galler
 • Produkter testning, test svetsning, testskärning på plats - övertyga dig själv av vår höga kvalitet & unika kundservice

Plasmaskärare MPS 40 fräsfräs upp till 12mm

 • Kapningsenhet upp till 12mm
 • Överbelastningsskydd med termisk bildskärm med indikatorljus
 • Kapningsström oändligt justerbar från 15 till 40 A
 • Högkvalitativ 2,5m skärkabel med utbytbara bränsletillbehör

Senaste uppdatering op 18.05.2024 / Affiliate länkar / Bilder av Amazon Product Advertising API

Vad är en plasmaskärare?

Plasma som en fysikalisk mängd beskriver en partikelblandning på atom-molekylär nivå bestående av delvis laddade komponenter, dvs joner och elektroner. Laddningspartiklarnas elektriska ledningsförmåga är den väsentliga egenskapen för plasmans tekniska användning. Enkelt uttryckt är plasma en elektriskt ledande gas med en temperatur på ca 30 000 °C.

En plasmaskärare är en elektrisk apparat som drivs av en strömkälla och kan skära (smälta) metaller eller andra elektriskt ledande material med hjälp av plasma. Komponenter i en plasmaskärare är tryckluftsförsörjning, handstycke, jordkabel, strömkälla och strömförsörjning.

Plasmaskäraren är konstruerad från en växelriktare för DIREKT spänningsgenerering och omvandling av nätspänningen från 380 V/32 A till en driftspänning på 100 V/100 A. Dessutom installeras en hjälpkraftkälla med hög frekvens (HF) i växelriktaren, som förser pilotbågen med nödvändig spänning. För driften krävs en plasmaskärbrännare och en tryckluftskälla (kompressor) med minst 4,5 bar.

På grund av de många olika erbjudanden av plasma fräsar på marknaden, är det inte lätt att hitta rätt enhet för önskad användning, eftersom enskilda märken har naturligtvis specifika styrkor och svagheter samt områden ansökan. Detta test av plasmaskärarfakt ska därför hjälpa dig att välja rätt enhet

Scenery bild Plasma schneider

Vad gör man med en plasmaskärare?

Plasmaskärare används inom industri och hantverk, men också i räddning för skärning av metall.

Inom industrin utvecklades de för skärning av metaller och även för att kunna föra in ark i önskad form. Eftersom plasmaskärare kan bearbeta olika typer av metall kan de användas mycket flexibelt och används därför även inom andra branscher än metallkonstruktion. Till exempel inom bilindustrin för att skära bilkarolak eller inom skeppsbyggnad för att exakt skära ut enskilda delar av fartyget. Plasmaskärarna används också i räddningstjänsten, till exempel vid brandkårer eller THW. Om människor i bilolyckor inte kan befrias från bilspringor som fastnat och användning av räddningssax inte är möjlig på grund av yttre omständigheter, används en plasmaskärare. Detta kan placeras nära olycksoffret och möjliggör en snabb och säker återhämtning. Närhet till människor är möjligt på grund av plasmaskärarens låga värmestrålning och underlättar återhämtningen.

Plasmaskärare är också möjliga i privat bruk. De behändiga verktygen används för hantverksarbete med metall eller för reparationer av metallföremål. Plasmaskärare kan också användas för konstnärliga ändamål.

Elprovado redaktionella tips

Hur kommer plasma till?

Två kvävemolekyler delas av värmetillförseln. Den konstanta värmetillförseln löser upp elektroner som samlas runt kvävemolekylerna och som resultat produceras plasma (joniserad gas). Denna process kommer att förvandla elektriskt icke-ledande gaser till elektriskt ledande gaser. Plasma har en temperatur på ca 30 000 °C. På grund av kicken värma det är möjligheten som klipper belägger med metall, whereby det är fysiskt en smältning som är processaa.

Vad ska dvs tänka på om du vill köpa en plasmaskärare?

Prestanda för kompressor

Förutom de grundläggande objekt som oskadad förpackning och komplett paketinnehåll, bör uppmärksamhet ägnas åt mängden lufttryck. Köp av en motsvarande kompressor är nödvändig och således trimma av det kapacitet av de två apparaterna. Om en kompressor redan finns tillgänglig rekommenderas att plasmaskäraren justeras efter kompressorns prestanda för att undvika onödiga ytterligare inköp. Dessutom är det möjligt att köpa en plasmaskärare med integrerad kompressor, båda enheterna matchas mot varandra och en extra kompressor behöver inte köpas ännu. Om det naturligtvis redan finns en kompressor, är den senare föråldrad.

Skärprestanda

Dessutom måste prestanda och skärprestanda beaktas. För normal hushållsanvändning är en effekt på 40 A vanligtvis tillräcklig. Den materialtjocklek som skall bearbetas får naturligtvis inte försummas, naturligtvis, även här finns det olika typer av plasmaskärare beroende på avsedd användning. Den valda anordningens vikt och storlek måste beaktas med hänsyn till det önskade ändamålet. Beroende på hur mycket rörlighet som krävs kan enheten vara tyngre eller större, eller lättare eller mindre till motsatsen.

Säkerhet

Precis som för andra tekniska anordningar rekommenderas att man är uppmärksam på utmärkelsen med en sigill för godkännande vid inköp. Testad kvalitet innebär också testad säkerhet, vilket är en viktig punkt, särskilt med en sådan anordning.

Svetsglasögon och skyddshjälm

Sist: Även om plasmaskäraren inte har någon svetsfunktion ska svetsglasögon och skyddshjälmar användas snarast. Detta skyddar ögon och hud från det starka ljuset och värmen. Dessutom är det väsentligt att använda lämpliga svetshandskar. Detta tillbehör bör köpas vid köp av en plasmaskärare om de inte redan är i besittning

Hur fungerar en plasmaskärare?

Vid användning genereras en båge i plasmaskäraren mellan en elektrod (vanligtvis volframelektrod) och arbetsstycket. Bågen antänds vanligt med en high-frequency tändning (andra typer av tändning liksom kontakt eller lyftbåga också vanligt) och integreras på utloppen pekar av en isolerat, mestadels water-cooled, förkopprar dysa. På grund av den höga energitätheten i bågen, smälter den underliggande metallen och blåses bort av en gasstråle, vilket resulterar i skärfogen. Normal tryckluft används oftast för att blåsa ut. För en tydligare skärfog kan även inerta gasblandningar användas, som minskar oxidationen eller förhindrar dem helt. I områden med högre prestanda, såsom industrin, används en gasblandning (t.ex. 35 % argon och 65 % väte) eller enatomgas (argon) i stället för tryckluft. Plasmaskärfogar kännetecknas av skäreggens rundning.

I vattenplasmaskärning injiceras, till skillnad från den allmänna plasmasmältningstekniken, ytterligare vatten (ca 3 l per minut) radiellt i plasmastrålen. På grund av denna radiella vattenrörelse bildas en ensidig starkare verkande plasma, varigenom snittet på ena sidan blir nästan vertikalt, men å andra sidan kan få upp till 10 °C-avvikelse från idealet.

På grund av vattnets avsläppta syre får plasmastrålen ett särskilt högt energiinnehåll, vilket resulterar i slaggfria skärunderkanter och skärytor. Med det återstående, icke-avdunstat vatten, resulterande metallångor och skärdamm avlägsnas. Bullret minskas också av vattenplasmaskärning. Dessutom är skadliga irriterande gaser som ozon, kväveoxid eller kvävedioxid till stor del bundna i vattendimman.

Sist men inte minst kan miljön avlastas betydligt om snittet görs med en plasmaskärare 10 till 20 cm ovanför ett vattenbad, eftersom det resulterande dammet kan bindas bättre i vattnet och inte flyter fritt i atmosfären.

Vilka olika plasmaskärare finns och vad skiljer dem åt?

Beroende på applikation eller typ av applikation kan olika utföranden ge det bästa resultatet. För att få en bra överblick visar följande plasmaskärarjämförelse de vanligaste versionerna.

Kontakt tändningFör att tända ljusbågen måste det finnas direkt kontakt mellan arbetsstycket och plasmaskäraren. Detta innebär att för att använda plasmaskäraren måste munstycket först knackas på det material som ska skäras. Skärning med direktkontakt på plåten ger också ökat munstyckesslitage.
Högfrekvenständning (HF Ignition) eller mittemot: Lågfrekvent TändningVid en RF-tändning kan en styrhylsa användas, som sedan håller det optimala avståndet till materialet. Detta gör också skärning med en stencil lättare.
Lyft-Bågtändning (upphöjd båge)Facklan placeras på arbetsstycket vid gränssnittet och en låg ström flyter, men det är tillräckligt svag för att inte orsaka skador på facklan. Facklan skjuts bort från arbetsstycket yta av gasflödet, ljusbågen antänds och strömmen ökas från svetsströmkällan till tjockleken som krävs för snittet. På grund av den höga energitätheten i bågen, metallen smälts och blåses bort av gasstrålen, vilket resulterar i skärfogen.

Dessutom finns plasmaskärare med olika skärprestanda för hushållsbruk. Detta sträcker sig från 1 till 40 mm vid upp till 120 A. Inom industrin kan plasmaskärare med mycket högre effekt och skäreffekt användas. Här är en utmatning av 300 A för omkring 70 en mm svart täcker möjligheten. Beroende på önskat arbete med plasmaskäraren rekommenderas en apparat med starkare eller svagare effekt.

Skillnader i skärspänning och skärström kan också hittas, beroende på önskad prestanda för enheten och tillverkaren kan variera båda.

Kombinerade enheter erbjuds också. Dessa kan då inte bara klippa, men också ha funktionen av en svetsmaskin, så att den kan skäras och svetsas.

Elprovado redaktionella tips

Vad ska i.m. lägga på en bra plasmaskärare i inköp?

Prismässigt varierar plasmaskärarna i ett brett intervall från omkring 200 EUR till över 2 000 EUR. Men för hemmabruk, du behöver inte köpa en dyr high-end enhet. För en plasmaskärare som är i måttlig användning rekommenderas en apparat från den lägre prisklassen för omkring 300 EUR till 400 EUR. Naturligtvis måste skärkraften också beaktas, om det behövs är en lågkostnadsmodell inte längre lämplig.

Vilka tillverkare av plasmaskärare finns det?

Je nach gewünschter Schneidkraft, Anforderungen und Preisklasse werden natürlich verschiedene Hersteller und Fabrikate empfohlen. DEN absoluten Plasmaschneider Vergleichssieger gibt es also nicht, weil es immer auf das Anwendungsgebiet oder die Einsatzart ankommt. Gerade weil viele Anbieter auf dem Markt vorhanden sind, ist es für Einsteiger nicht einfach den Überblick zu behalten, aber folgende Auswahl an bekannten Herstellern bietet gute Anlaufstellen:

 • Berlan
 • Bulkston
 • NTF
 • Stamos Germany
 • Prime Tech

Vilka är fördelarna och nackdelarna med plasmaskärare?

Fördelar

 • Skär alla elektriskt ledande metaller
 • Skärhastigheten beror inte på materialets hårdhet, utan på den elektriska ledningsförmågan
 • Specialtekniker: Undervattensskärning eller torrskärning möjlig
 • Skär även oljiga ytor eller rostigt stål, samt målade ytor om en viss tjocklek inte överskrids
 • En av de mest ekonomiska skärmetoderna i stålområdet upp till 35/40 mm tjocklek
 • Låg termisk strålning, värme förblir fokuserad på plasmastråle
 • Investerings- och driftskostnader lägre än laserskärning
 • Inga särskilda krav ställs på miljön (i motsats till laserskärningsmetoder)
 • Inom industrin: lätt att automatisera, obemannad skärning möjligt

Nackdel

 • Skär inte andra material
 • Dammföroreningar är höga, ett filter krävs eller obligatoriskt, samt lämpliga skyddskläder
 • Buller från torrskärning (delvis >108 dBA vid 200A)
 • Skärkvaliteten är inte konstant och beror på många parametrar (slitage, skärtid etc.).
 • Beroende på typ av brännare, inställning, erfarenhet eller tillstånd är höga kostnader för slitdelar möjliga, särskilt om plasmaskäraren inte används korrekt eller optimalt
 • Efterbearbetning eller revidering kan vara nödvändig beroende på kraven (beroende på brännartyp och material)
 • Skärkvalitet är inte jämförbar med laserskärning, eftersom plasma inte är en laser och därför inte uppnår sin noggrannhet

Slutsats

Inga förkunskaper eller särskilda färdigheter krävs för användning av plasmaskärare. För hobbyanvändning rekommenderas enheter som fungerar med något mindre ström. Fördelen med dessa enheter är att de oftast är lite mindre och mer praktiska och är idealiska för sporadisk användning. Den typ av antändning som används i dessa plasmaskärare är mestadels kontakttändning och funktionen med tryckluft, så att inga gaser eller gasblandningar måste köpas.

Naturligtvis bör skyddskläder som nämns ovan användas som en fråga om tvingande, samt en viss grundläggande förståelse av metaller. Som alltid är det viktigt att läsa anordningens bruksanvisning före den första användningen och, om nödvändigt, öva den för första gången på ett litet arbetsstycke, men då står ingenting i vägen för användningen av den valda plasmaskäraren, eller till och med plasmaskärarjämförelsevinnaren.

Dessutom är tillräcklig frånluft och en eldfast bas viktigt, vilket innebär att inte arbeta i vardagsrummet, men i en verkstad eller garage, där eventuella gnistor inte kan antända något och kan vara tillräckligt ventilerade. Betong eller sten används bäst som skärytor, eftersom de vanligtvis är icke-brandfarliga.

Ett torrt, frostfritt rum rekommenderas för förvaring av plasmaskäraren. Dessutom bör ingen speciell lagring av anordningen observeras. Efter en fördjupad studie av ämnet och valet av rätt enhet, käppar i hand, artister eller gör-det-själv-hantverkare står inte längre i vägen för arbetet med respektive plasmaskärare. Dessutom, efter att ha läst denna plasma cutter faktatest rapport och relaterade plasma cutter jämförelse, är det möjligt att välja den enhet som är lämplig för personligt bruk.

By