Termen hårt vatten bygger på en klassificering baserad på H2O utvinns ur marken. Kalkhalten, dvs. Jämfört med utvinning av regnvatten, är vattnet från djupa berglager ofta förknippat med en hög grad av hårdhet. Detta beror på avlagringar från olika sediment

En tvätt droppe är en trevlig sak. Om smutsig tvätt finns på vinden, är det helt enkelt kastas in i tvättaxeln och tvätten hamnar i källaren eller tvättstugan, nära tvättmaskinen. Korgar med smutsig tvätt behöver inte längre bogseras nerför trappan. Insättningsöppningen för tvättdropppen kan

I motsats till en konventionell dammsugare är en torrdammsugare avsedd för grov smuts och damm som den i verkstäder. Den torra dammsugaren är en panna dammsugare som kallas allrengöringsmedel dammsugare. Pannan är utrustad med en filterpatron, som också gör att vätskor kan absorberas. För vissa torrdammsugare måste dock denna filterpatron bytas ut för våtsugning. Om torrdammsugaren endast är avsedd för

En gatusopare, eller helt enkelt en sopmaskin, används för att rensa stora områden eller trottoarer av torrt lövverk eller damm. Det finns vägsopare som drivs av muskelkraft. Men även bensindrivna gatusopare finns i den privata sektorn. Inom den kommersiella eller urbana sektorn finns det endast vägsopare som är fästa vid stora fordon via en utbyggnad.

Katt rädsla honom, hund hata honom, för den förbrukaren han er en praktisk hjälpare i rensningen golven och annan yta inne om hushåll – den dammsugaren är inte verkligen till vara föreställa ute av någon hushåll. Som ett alternativ har kvastar länge varit det enda alternativet för rengöring. Dammet och flyktig smuts på marken var

Torr luft kan vara en belastning på luftvägarna. Inte bara astmatiker lider av torr uppvärmning luft, människor med andra luftvägssjukdomar och allergiker behöver tillräcklig luftfuktighet. Om hygrometern visar för höga värden blir den dock också kritisk. Problemet med för fuktig luft är att det är en bra bärare för bakterier, virus och

Ta ett djupt andetag i ren naturlig bergsluft? Livet i de allt tätare trafikerade storstadsregionerna med olika industriparker, skorstenar och dålig lukt är förknippat med en belastning på luftvägarna. I vissa länder är bördan redan så stor att man inte bör lämna huset vid viss rusningstid utan försiktighetsåtgärder. Och även med oss

Öppna kök är mycket populära. Under matlagning, naturligtvis, det finns många fördelar, men efter att lukten av att äta är generöst fördelad i lägenheten. Eller rökare som inte alltid vill gå ut och inte vill ha en rökt lägenhet samtidigt är precis här. I sådana fall är ventilationen ensam vanligtvis inte tillräckligt. I gardinerna

Dammsugning och rengöring golv är ett mer komplext ämne än man ursprungligen skulle anta. Modernitetens tekniska framsteg gör livet mer bekvämt på många sätt; Men allt större och mer omfattande byggprojekt lämnar också efter sig en mängd olika avfallsprodukter som skiljer sig från vad de kan återvinnas. Där giftiga rester, oljiga vätskor eller små föremål som byggskräp måste sugas in,

Våra normer för renlighet och ordning inom området trädgård och hushåll inte bara består av en väl klippt gräsmatta, en nyklippt häck eller framgångsrika planteringsåtgärder, men också resterna av årstiderna, mossa och annan smuts måste tas bort regelbundet. En högtryckstvätt erbjuder ett brett utbud av möjligheter och prestandaaspekter, som är bäst jämfört med

Handsoparen, även känd som sopmaskin, tar nu över arbetet med klassisk städutrustning, som kvast och spade. De hjälpsamma sopmaskinerna är särskilt lättmanövrerade och rena stora områden inom mycket kort tid på ett energisparande och effektivt sätt. Handsopmaskinerna kombinerar två operationer: å ena sidan solandet tillsammans och å andra sidan insamlingen av smutsen, som är installerad i den bifogade

Skurning och skur, skarpa och kemiska rengöringsmedel stam inte bara ytorna, men också hemmafru eller hushållerska. Hand ångtvättar är ett smart alternativ till ansträngande och inte precis skonsam rengöring med konventionella rengöringsmedel och metoder. De små enheterna producerar varmvattenånga, som är idealisk för att ta bort en mängd olika sorters smuts, rester och avlagringar. Kombinationen av

En gång om året är tiden inne – vårstädningen. Möblerna blir galna och även de minsta hörnen skonas inte. Om du vill göra det exakt kan du också titta på fönstren. Eftersom detta är en uppgift som ingen gillar att ta på, fönsterputsning ofta skjuts framför dig. Men vem någonsin

På grund av anslaget av allt effektivare möjligheter inom jordbruk och djuruppfödning, var det inte längre tillräckligt att samla in regnvatten någon gång. För att främja rent vatten så effektivt som möjligt har djupare och djupare grävts djupare och djupare ner i marken. Dagens utvinning av vatten utförs också i vissa regioner från starkt bergbärande lager. Nackdelen med

Ett mjukgörande eller avkalkningssystem är en anordning som mjukar upp vattnet. Denna process kallas vattenavhärdning eller avkalkning eller vattenavhärdning. Systemet installeras direkt i användarens vattenledning och tar bort kalk (kalciumkarbonat eller kalciumjoner och magnesiumjoner) från vattnet. Särskilt i områden där vattnet är mycket hårt är det

Särskilt i dessa tider läggs allt mer vikt vid kemikaliefri rengöring. En ångtvätt kräver inga rengöringsmedel eller kemiska ben. Den tar effektivt itu med smuts och kalk på kragen. En ångtvätt fungerar med vatten genom att avdunsta den och diseating det vid högt tryck över ett munstycke. Beroende på tryck och ångtemperatur kan en

Dammsugning anses vara ett tidsbesparande sätt att rengöra och även om många modeller producerar en störande ljudnivå, verkar aktiviteten distrahera en del från stressen i vardagen och, förutom den renande effekten på golv och stoppade möbler, också andligt rengöra, vilket ger en känsla av tillfredsställelse. En gammal, tung anordning snarare frammanar svett på pannan:

Med dessa mycket speciella dammsugare kan du suga nästan vad som helst. Deras stora användningsområde kommer eftersom dessa dammdammsugare inte bara har den normala torr-sugfunktion, men kan också suga våt. Det finns också den största skillnaden för de flesta andra dammsugare. Vått sug kan göra även envisa fläckar och smuts från mattor eller stoppade möbler

I gruppen hushållsapparater finns många medhjälpare, som gör vardagen enormt lättare. Den knackar ut av mattor, en mödosam process, blev snabbt ett under det förflutna med spridningen av dammsugare på 1950/60-talet. Trådbundna dammsugare sprids snabbt och visade en stor fanskara trots den begränsade radien av åtgärder. Med antalet dammsugare är antalet