Med en sandblästringsanordning blåses ett sprängmedel på ytan av ett föremål på grund av tryckluft. Motsvarande yta är befriad från burr, färg och rost. De håller också på att få ihop det. Normalt används vanlig sand som slipmedel vid hushållsbruk. I företag är det möjligt att lika hög kvalitet material används. Förutom glasgranulat,

En forcerad mixer är en blandare som kan blanda torra, fuktiga eller våta byggmaterial. En påtvingad mixer är oumbärlig i vissa yrkesgrupper. Oavsett om murare, murare, stukacats eller plattsättare, är den påtvingade mixer alltid behövs i dessa yrken. Men det används också ofta i den privata sektorn. Till skillnad från en betongblandare,

En vipssåg är en speciell form av cirkelsågen som används för att skära ved. Detta är också kallad en vippsåg eller ved såg. För uppvärmning kaminer, trädstammar eller deras nedskärningar måste skäras för att passa den öppna spisen. Som någonsin kallar en öppen spis sin egen är

Det är känt som en underform eller särskild form av cirkelsågar. Den vipssågen också ofta kallad en kort stund som en rocker såg. Men även vedsåg är ett vanligt berghandtag som gång på gång faller i samband med en gungande cirkelsåg. Denna speciella såg kan enkelt ta bort massiva och större bitar av trä, såsom stockar, grenar eller ens mycket starka balkar

En vinkelslip, även känd som Flex, Cut-off Grinder eller Grinding Witch, är ett verktyg som kan användas i olika branscher inom många olika branscher. I motsats till den klassiska avskurna slipmaskinen, som ofta används av brandkårer, är vinkelslipen elektriskt driven istället för med en bensinmotor. Dessutom har vinkelslipen en så kallad "vinkelväxellåda", vilket gör den mer flexibel vid skärning och skärning. Vinkelslipen kan,

Vinkelborrningsmaskiner är speciella former av normala hammare eller slagborrar. Det speciella med dem är huvudet som kan justeras upp till 90°. Det innebär att optimalt arbete kan utföras även vid svår åtgående hörn och vinklar. Förutom vinkelborrar finns även vinkelskruvmejslar för att vrida in och ut skruvar och muttrar, samt WInkelslipar med en justerbar platta för slipning av föremål. Vinkelborr används för att

TIG Welding Machine är förkortningen för volfram inert gas svetsmaskin. Den hänvisar till en anordning för den elektriska smältsvetsningsprocessen genom båge med en volframelektrod, ett tillsatsmaterial och en skyddande gas. Processen kallas även TIG-svetsningsprocessen. T står för metallnamnet Tungsten, vilket betyder volfram. Smältsvetsning med TIG-svetsmaskin är också

Den universella sågen är känd bland många andra termer. Bland andra funktioner, är det också kallas en tiger såg, elektrisk fret såg eller helt enkelt sabel såg. Summan av kardemumman är dock att det alltid är samma enhet. Det anses vara den allround bland de elektriska sågar. Eftersom det kan användas på ett mycket mångsidigt sätt. Modeller med

Cirkulationspumpar är en del av värmesystemet. Den rullar över vattnet i värmekretsen så att den värms upp. Genom cirkulationspumpen spolas det varma vattnet genom radiatorerna och det kylda vattnet matas tillbaka från värmepumpens retur så att den kan värmas upp igen. I motsats till gamla värmepumpar kan en modern cirkulationspump användas för att

Gips skruvdragare är bland de mest vanligt förekommande elektriska och batteri verktyg i huset. De är utformade för att kombinera två material eller fästa material. Därför används de ofta vid renoveringar, flyttningar eller renoveringar. De kallas gips skruvdragare eftersom de används främst i gips konstruktion. Dessutom bär de också de

En gipskvarn används i gipskonstruktion. Denna speciella slipmaskin har blivit oumbärlig för både hantverkare och gör-det-självare. Den långa halsen av enheten tillåter ett arbete overhead, vilket ofta är nödvändigt. Särskilt under renoveringsarbeten är en gipskvarn ofta efterfrågad. Olika resultat kan uppnås på grund av de olika slipplattorna. Därvid måste man alltid

För vissa är den separerande slipmaskinen mer känd i samband med hushållsbruk under namnet vinkelslip. Den har utvecklats för att skära och skära hårda material, såsom sten, metall eller till och med betong. Dessutom faller termen flex också mycket ofta i detta sammanhang, även om det finns otaliga tillverkare för en separerande slipmaskin. Den avskiljande slipmaskinen är en praktisk,

Bordscirkelsågar är i princip stationära cirkelsågar. Med hjälp av en sådan bordscirkelsåg kan man genomföra mycket raka och rena snitt, både mjuka och hårda träslag. En speciell egenskap hos en sådan anordning är naturligtvis det roterande sågbladet och ramen. Denna är som standard utrustad med en arbetshöjd på 80 centimeter. Beroende på tillverkaren eller beroende på

En bordsborrningsmaskin är ett stationärt, eldrivet verktyg som används för att göra hål. Stationärt i detta sammanhang innebär att borren är ordentligt faststoff på borrbordet och därför inte behöver styras för hand. Detta verktyg är lämpligt för DIY samt för hantverkaren och kan orsaka hål i

De första mänskliga bosättarna sökte alltid vatten för sina bostäder för att möta sina dagliga behov i den svala våta. Ju längre mannen spred sig, ju längre vägen gick från strömmande vatten till relativt torrt land. Pumpar användes för bevattning, som får tillgång till ett grundvattenledande skikt. Med en spakrörelse,

Detta är en slipmaskin med en cirkulär arbetsyta, som finns i olika storlekar. Detta finns i två olika versioner. Skillnaden kan tydligt ses på storleken på slipplattan. Plåtslipmaskinen har sitt namn att tacka för slipplattans ytterform. Eftersom den liknar en esther har man

Underenheter används främst vid bearbetning. De används för att klämma fast arbetsstycken eller material som är avsedda för vidare bearbetning och för att kunna rotera och bearbeta dem i vissa vinkellägen. Vanligtvis avlägsnas på detta sätt materialskikten en gång eller upprepade gånger från ett arbetsstycke i bearbetningsprocessen eller materialstycket med axlar eller skåror

Sågar är många och fler och fler tillverkare kommer ut på marknaden. Valet av sågar blir större och större, särskilt när det gäller området för dykning såg. Dyksågarna är välkomna arbetsutrustning på många områden och ska inte saknas i någon hantverksbutik. Vi tog en närmare titt på dykning såg i det faktum testet. Därvid

Under namnet dränkbar pump, erbjuder återförsäljaren några pumpar som kan pumpa vätskor till en högre nivå. De dränkbara pumparna som hör till centrifugalpumparna används under vatten. Därav namnet. Kännetecknet för denna typ av pump är att du inte suger i vätskan, men ligger i den och skapa en virvel som kommer att orsaka mediet att

Medan en enkel handhållen cirkelsåg används för de ganska grova skärningarna, är dykcirkelsågen känd för exakta och exakta skärsår. Den kan bokstavligen sänka ner den i arbetsstycket och behöver därför inte nödvändigtvis fästas vid kanten av arbetsstycket. Den dykning cirkelsåg används i många yrken och nu alltmer används i privata hushåll

Dricksvatten är ett av de viktigaste varorna på jorden. Vatten är lika livsviktigt inte bara för oss, utan också för andra levande varelser, som till exempel djur och växter. Trots det går man, varje dag, på olika platser i hushållet och i trädgården, bort enorma mängder dyrbart dricksvatten vårdslöst. Därför är frågan om sätt att minska konsumtionen av

En gatusopare, eller helt enkelt en sopmaskin, används för att rensa stora områden eller trottoarer av torrt lövverk eller damm. Det finns vägsopare som drivs av muskelkraft. Men även bensindrivna gatusopare finns i den privata sektorn. Inom den kommersiella eller urbana sektorn finns det endast vägsopare som är fästa vid stora fordon via en utbyggnad.

Ett sticksåg är ett elektriskt verktyg som styr det fastklämda sågbladet genom materialet med hjälp av en lyftrörelse. Sågbladet är fast på ena sidan, vid basen av sticksågen. Beroende på modell kan även andra material skäras eller skäras i tillägg till trä. Dessa inkluderar gipsskivor, aluminium och plast. På grund av den manuella vägledningen kan en handbok

Med en gemensam borr, slagborrar eller kraftfulla sladdlösa skruvdragare kan många hål borras i väggar, träbjälkar, metall och sten. De mobila borrarna är en enkel hjälp och kan användas på en hög höjd eller i avlägsna, slingrande områden. I kombination med en korslaser säkerställs att borrningen alltid finns på rätt plats och i lämpligt förhållande av

Detta elektroniska verktyg är en av de mini sladdlösa skruvmejslar och kallas en stav skruvmejsel på grund av dess distinkta stavform. Det har utvecklats främst för filigranskruvkörningsarbete, vilket krävs inom el, precisionsmekanik och vissa fritidsintressen. Skruvmejseln finns i olika utföranden och erbjuds ofta med ett lämpligt tillbehör. Med

En stångslip är en praktisk kvarn som kan användas på många sätt. På grund av de olika bilagorna kan olika material bearbetas samt olika arbeten kan utföras. Förutom slipning, polering, gradning och utjämning är naturligtvis också möjligt. Olika slipstenar används för detta ändamål. Med stångslipmaskinen fungerar slipningsarbete på särskilt

Med en sprututsugningsanordning kan golvbeläggningar eller stoppade möbler rengöras vått. En sådan anordning är särskilt användbar för stora områden. När allt kommer att en matta eller soffan kan vara dåligt rengöras. För att kunna avlägsna smutsavlagringar säkert och försiktigt används en sådan sprututsugningsanordning. Inom den kommersiella rengöringsindustrin är dessa anordningar

Spindelslipmaskinen eller spindelslipmaskinen är en kompakt slipmaskin, som används för slipning av träs arbetsstycken. En stark motorprestanda garanterar att ett mycket bra och framför allt jämnt resultat alltid kan uppnås även under belastning. Detta innebär att endast trä slipas. Arbetsstycket styrs till spindeln. För slipning avrundning,

En vibrerande kvarn är en elektrisk kvarn som kan användas för slipning av olika ytor. Även om mindre ytor kan slipas utan ansträngning för hand, når många snabbt sina gränser för större områden. Av denna anledning är en vibrerande kvarn en av de viktigaste elektriska verktyg i en hantverkare hushåll. Inte bara slipning

En svärdsåg är en kombination av en motorsåg och en handhållen cirkelsåg i en enhet. Detta skapar universella tillämpningsmöjligheter. De kan användas för att skära ved, men även skära isoleringsmaterial. Exakta snitt och hög motorprestanda är de stora fördelarna med denna typ av såg. Snickare, snickare, snickare och ambitiösa gör-det-självare arbetar med entusiasm med dessa sågar. Därvid kan en

Svetsslipmaskinen är även känd som en halssömslipmaskin och används främst inom metallbearbetningsindustrin. Det är en slipmaskin och dels även en polermaskin. Detta används alltid när svår-att-nå delar av en konstruktion av rostfritt stål behöver slipas eller poleras. Svetsslipmaskinen är en

Svetsinvertaler är elektroniska svetsströmkällor som kan användas för alla typer av bågsvetsningsprocesser, MIG/MAG-plasma, TIG/TIG och elektrodsvetsning. Svetskraftkällan ersätter transformatorn och är ansluten till elnätet i en eller tre fas, beroende på strömmen. Svetsomriktare kännetecknas framför allt av sin kompakta design och enorma prestanda. Således är de utmärkta för

En bra kombination av metalliska föremål och komponenter görs inte genom limning eller skruvning. Det behövs ytterligare metoder för att få fram verkligt hållbara konstruktioner, från säkerhetsrelevanta bilkar bodies eller cykelramar till högtrycksrör, ubåtar eller metallskulpturer. Lösningen är en svetsmaskin. Med en svetsmaskin är det, beroende på typ, möjligt att

På vintern finns det en snöröjning skyldighet i Tyskland. Denna skyldighet gäller för villaägare alla dagar i veckan. För större områden som ska befrias från snö blir detta snabbt en gigantisk uppgift. Och för att underlätta detta arbete finns det olika snöröjningsutrustning på marknaden. Detta inkluderar bland annat snöskölden. I de flesta fall kan detta

Även i de tidigaste tiderna var människor tvungna att leta hjälpmedel för att kunna ta sig fram genom snön på vintern. För att undvika infrastrukturella problem under den kalla årstiden är det nödvändigt att eliminera den fallande snön och det medföljande snötäcket, så att gångvägar och vägar är fria för trafiken. Medan

Vintern är här och snön har fallit. Vad är det bästa sättet att frigöra trottoaren eller stora områden för att göra det framkomligt igen? Det finns många typer av olika snöröjningsutrustning, inklusive snöglidare, snöskyfflar, snöslungor, snöslungor eller till och med stora maskiner med kraftfulla motorer. En snöröjningsanordning visar vilka snöröjningsenheter som är tillgängliga för jämförelse. Det är

När stora ytor rensas av snö är en snöskyffel inte alltid det bästa valet. I detta fall är det lättare att tillgripa elektronisk muskelstyrka i form av en snöslunga. Speciellt med stora mängder snö är det värt att köpa en snöslunga. Dessa finns för så lite som några hundra euro. Men även små områden med mindre

En slipskoter är en elektrisk slipanordning som kan användas extremt mångsidig på grund av dess många olika bilagor. I synnerhet kan strukturerade och ojämna ytor bearbetas underbart med hjälp av en sliprulle. Det är en multifunktionell slipanordning som har revolutionerat den irriterande slipningen för hand i svårhålla områden. Istället för att växla mellan olika verktyg

För att få gamla plattor från väggarna eller för att ta bort fallfärdig gips, behövs lämpliga verktyg. Sådana svåra uppgifter kan klaras av genom en hammare eller borrhammare. Med olika justeringsmöjligheter kan tunga mejslar och mejsla arbete i ditt eget hem lätt bemästras. Hammaren är ett elektriskt verktyg som kan användas för grovt och tungt arbete som kan

Slagborren ersätter gradvis de klassiska sladdlösa skruvmejslar. Detta beror främst på att den har en otrolig mängd kraft och kan användas ännu mångsidigare. Till skillnad från en enkel sladdlös skruvmejsel har en slagborr en slagfunktion. Detta är alltid användbart när hål behöver borras i betong. Dessutom är slagborren naturligt

Skiffersaxen är ett verktyg för takarbete. Som regel utförs dessa vanligen av en specialist, varvid lekmannen också kommer i kontakt med skiffersaxen allt oftare. Själva skiffersaxen är inte lätt att förklara, eftersom det leder till missförstånd i språkets vanliga och vardagliga bruk. Det är därför fördelaktigt att

En skiva harv eller tallrik harv är ett verktyg som används inom jordbruket för att stuka och skära jorden, liknande en plog. Inom jordbruket används en skiva harv främst för att skära och röra upp jorden för att (åter) göra jorden bördig och för att förbereda den för följande frö.

Termen "kolonnborrningsmaskin" avser en borrmaskin, som vanligtvis är fast installerad. Konstruktionen av denna borrmaskin är den viktigaste utmärkande egenskapen jämfört med andra typer av borrar. Bestående av en fot, en kolumn - som är namnet på enheten -, en borrspindel och ett borrbord, det kommer främst under lätt arbete

Den möjliga användningen finns redan i namnet: Satining. Detta är den huvudsakliga applikationen som kan övervägas med en sådan slipmaskin. Den ingeging maskinen för satin är en elektrisk slipmaskin, som i första hand används inom metallbearbetningsindustrierna. Rostfria stålbitar får en skuggfri och sömlös yta med hjälp av satiningsmaskinen. Denna maskin fungerar mycket rent och effektivt.

Det är en anordning som används för s.k. tryckluftsblästring. Olika slipmedel används, som blåses på materialet i en mycket hög hastighet via tryckluft. Som namnet antyder används sand vanligtvis som ett slipmedel. Men andra ämnen kan också användas här. Denna process kan användas för att avlägsna ytor av föroreningar,

Sabelsågen benämns också bland hantverkare och tillverkare som en tigersåg, en reciprosåg eller en elektrisk rävsvans. Det är i grunden en elektrisk såg som styrs för hand och kan användas för att skära olika material. De flesta material som bearbetas med en sabelsåg är trä, men även plast och metaller. Sabelsågar används i privata såväl som

En vibrerande platta, även kallad vibrerande platta, är en byggmaskin som används för kompaktering och fastdragning av golvet. Vidare drivs vibrerande plattor vanligtvis för hand. En vibrerande platta används för att fästa och komprimera golvet. Denna utrustning behövs särskilt ofta när en ny byggnad byggs, eller en väg behövs

Med en rörbockningsmaskin kan de mest skiftande rören, till exempel för gas- eller vatteninstallationer, avgaserna, möbelkonstruktionen, i modelltillverkning, böjas till önskade vinklar. Beroende på typ av applikation, vare sig professionellt eller som en gör-det-självare, finns det rörbockmaskiner som drivs för hand och andra enheter med eldrift eller motor. Med en rörbockmaskin kan

För en grundlig renovering måste även väggarna och golvet underhållas. Det räcker inte att ta bort tapeten. Gipset måste komma ner, ibland också betongskikt. För att göra detta behöver den en renoveringsfräs. Det kan göra mycket av detta arbete. En renoveringsfräs är en elektrisk slipmaskin (fräsmaskin) med mestadels rund sliphuvud. Det är universellt

En Recipro såg är i grunden en sabel såg. Det är också kallad en tiger såg eller av olika tillverkare och även av hantverkare som en elektrisk rävsvans. Reciprosågen är en elektrisk såg som vägleds för hand. Det används för att skära olika material. En stor variation av material, såsom plast, trä, metaller och även keramik, kan

Som shuntingjack, ofta kallad hydraulisk domkraft, alla produkter som kombinerar egenskaperna att lyfta en bil på anvisad plats och därmed förbereda för demontering och montering av däcken samt ett antal vissa reparationer. Dessutom särskiljs växlingsvagnsuttagen i raden av vagnlyftare genom att använda en hydraulisk eller, när det gäller

Beteckningsradiell borrmaskin gäller för fast installerade verktygsmaskiner, som huvudsakligen består av basplatta, pelare och bom. De är avsedda för industrin, som med sin stora borrmaskin och starka prestanda, mycket stora arbetsstycken kan borras. Radiell borrning maskiner kan också hittas under namnen svängbara eller bom maskiner borrning. Borrhuvudet på radiella borrmaskiner är

Många tänker oftast på att arbeta på större ytor eller föremål i en kvarn. Slipmaskiner är dock inte bara ansvariga för den grova, men också för den känsliga finjustering av arbetsstycken. Om det måste vara exakt, sedan gör-det-självare och hantverkare också tillgripa en precision bälte slipmaskin. Detta är jämförbart med en fingerkvarn eller en strömfil. Alla

En polermaskin ägs inte bara av hantverkare, utan även av många bilister, som regelbundet tar med sig sin bil till en hög glans. Men det finns mycket mer bakom en polermaskin. Talrika ytor kan bearbetas med den, och det finns också olika maskiner för många olika ändamål. Om att reparera måla jobb eller förnya glansen. En polermaskin ska inte saknas i något hushåll,

Med en polermaskin poleras släta ytor till en högglans. Dessa maskiner är särskilt efterfrågade på bilverkstäder och trimverkstäder. För med en polermaskin kommer man naturligtvis med färger till en hög glans. Men det är inte allt. Med polermaskinen kan inte bara målade ytor bearbetas, utan även metaller. Med hjälp av maskinen blir ytan jämn och jämn.

Plasma som en fysikalisk mängd beskriver en partikelblandning på atom-molekylär nivå bestående av delvis laddade komponenter, dvs joner och elektroner. Laddningspartiklarnas elektriska ledningsförmåga är den väsentliga egenskapen för plasmans tekniska användning. Enkelt uttryckt är plasma en elektriskt ledande gas med en temperatur på ca 30 000 °C. En plasmaskärare är en elektrisk

Förutom den sladdlösa skruvmejseln och den handhållna cirkelsågen är den förmodligen ett av de viktigaste verktygen i ett välsorterat hushåll. För många är pendelsåget mer känt under den allmänna termen pussel. Den kan användas för att skära eller separera olika material. Förutom träet omfattar detta även plast eller gipsskivor. En pendel sticksåg används i många hantverk projekt. I talrika

Den "normala" pussel är redan känd av många hantverkare och proffs. Den används för att säkerställa att styckningsdelar kan utföras mycket rakt och med millimeterprecision. Pendeln stroke kan dock inte längre, eftersom det inte bara utför upp och ner rörelse, men också framåt och tillbaka rörelse. Sågbladet roterar cirkulärt, vilket gör arbetet lättare

För produktion av träpellets eller foderpellets används en pelletspress. Dessa är stavformade pellets med diametrar på mindre än 25 millimeter. Alla träpressar med större diameter kallas träbriketter. Träpellets används som bränsle i speciella pelletsvärmare. Vanligtvis trä pelletsvärme finns i privata hushåll. Träpellets används i

Panelsågar används uteslutande vid träförädling. Det är komplexa elektriska sågar som har både egenskaper hos bordscirkelsågar och egenskaperna hos geringssågar. De används nu inte bara inom den kommersiella sektorn, utan dessa kompakta verktyg finns nu även i privata hushåll. Med panelsågen, särskilt ren

En pallgaffel är ett verktyg som behövs för att plocka upp och transportera pallar. En sådan gaffel kan vanligtvis kännas igen av de två parallella och platta järnstänger som används för lagring av varorna. Det är därför inget annat än den främre delen av en gaffeltruck, som är mittpunkten i detta fordon. En pallgaffel

Sömnad är en av de mest jämförande hantverksmässiga aktiviteterna i allmänhet. Redan i tidig historia började människor att ansluta tyger genom en söm och därmed göra dem mer portabla. Idag produceras majoriteten av slitna kläder i textilfabriker. Ändå finns det fortfarande många människor som gillar att sy sig själva. Anledningen till detta är uppenbar: sömnad

Ytrenoveraren används för lätt mejsningsarbete och används främst inom den privata sektorn. Detta är ett lätt och kraftfullt verktyg, som bygger på en kombinationshammare i sin funktionalitet. En ytrenoverare kan dock endast användas för att avlägsna övre lager av väggar, eller för att ta bort plattor och lim.

En våt stenslipmaskin är en slip- och polermaskin. Slipning och efterföljande polering av berg är därmed möjligt. Eftersom ett mycket fint stendamm produceras vid slipstenar, förses dessa slipmaskiner med ett anslutningsmunstycke för vattenförsörjning. Detta innebär att det under användning är möjligt att skölja berget med vatten för att skapa den fina

Våtborrningsmaskiner hör till kärnborrningsmaskinerna. De har ett brett diamantborrhuvud och är utrustade med aktiv vattenkylning. Detta gör att vattnet kan köras på borrytan och kyler borren och borren. Med en våtborrningsmaskin används främst i sanitära området och överallt där plattor behöver borras. På grund av vattenkylningen, arbetstemperaturen för både verktyget och

Denna enhet är allround eller ännu bättre allround bland slipmaskiner dåligt. En multi-grinder är praktisk och otroligt mångsidig. På grund av sin form kan inte bara större ytor vara perfekt slipade, men det är också ett enkelt sätt att tränga in i hörnen av material och även att slipa dem smidigt. Ytterligare

Multi Cutter är ett av de multifunktionella verktygen och är idealisk för fina och små arbeten. Istället för att få en massa olika, enskilda verktyg, såsom en liten elektrisk slipmaskin eller en elektrisk fräs, är du mycket bättre råd med en multi fräs. På grund av SDS-systemet kan de talrika bilagorna snabbt

Förutom normala batteriborrar finns det även små släktingar: de så kallade miniborrmaskinerna. De kan ha samma form som en stor borr endast i liten storlek, men de flesta modeller är pennformade. Detta gör dem mer lämpade för känsliga arbeten. Mini borrar kan "bara" borra i sig själva. Med rätt tillbehör kan du dock redan

Gång på gång är du fångad upp i problemet. Du behöver några exakta nedskärningar, men du vill inte sätta på en handhållen cirkelsåg eller ens bordet cirkelsåg. Av enbart utrymmesskäl lämnar dessa två ofta. Pusslet skulle vara ett alternativ, men det är inte långt borta med precision. Ett bra alternativ i denna situation är

Mini handhållna cirkelsågar är praktiska verktyg som passar utmärkt för mindre sågningsarbete, till exempel inom modelltillverkning, för hantverk och inom hobbysektorn. De lätta verktygen är kompakta och drivs vanligtvis med bara en hand. Mini handhållna cirkelsågar finns som elektriska och batteridrivna versioner. På grund av sin kompakthet är de mindre kraftfulla än kommersiellt tillgängliga handhållna cirkelsågar eller till och

En metalldetektor, även känd som en metalldetektor eller sond, lokaliserar dolda metalldelar som inte är synliga för det mänskliga ögat. Inledningsvis användes dessa anordningar alltmer i den industriella såväl som inom den militära sektorn. I dag erövrar dock också metalldetektorer den privata konsumentmarknaden. Du kan till exempel hitta smycken, mynt eller metalliska linjer. Som en attraktiv, om än

Bearbetningen av metall är ett av de verk som ställer de högsta kraven på människa och maskin. Jämfört med mjukt, väldoftande trä erbjuder metall vassa kanter, hög motståndskraft och ger mer intensivt slitage än de flesta andra byggmaterial. En cirkelsåg av metall skiljer sig i fråga om användning och enhetsegenskaper från en

Metalldetektorn är en anordning som är konstruerad för sökning av metalliska föremål på och delvis direkt under jord. Inledningsvis användes metalldetektorer främst i det militära samt i byggbranschen. Medan militären söker efter påverkbara gruvor och ammunition, var byggare letar efter rör som inte får skadas under grävning.

En metallbandssåg kan jämföras med träbearbetningsmotsvarigheten. Metallbandssågen fungerar också enligt samma princip. Denna speciella såg har utvecklats för skärning av metalliska arbetsstycken av mycket olika typer. Sågbandet som används här kan klippa både rör eller hörnprofiler. Metaller som järn, stål, koppar eller, naturligtvis, aluminium

En magnetisk borrmaskin kan i princip föreställa sig som en liten ställborrmaskin, som har en stor magnet i botten för att fästa sig på ferromagnetiska ytor (för bite-sepieljärn eller metall). Maskinens borrhuvud perenner nu till respektive yta. En magnetisk borrmaskin, som alla andra borr, är där för att skapa hål i en fast yta.

När hösten börjar finns det mycket att göra i trädgården. Träd, buskar och häckar måste skäras. Men vart ska man gå med busken skära? För att kunna hugga den så liten som möjligt, så att den passar i biotonen eller på komposten, finns det olika trädgårdshelikoptrar. Förutom knivhackaren inkluderar detta även valshackaren.

Oavsett om det gäller punktlasrar, laseravståndsmätare, tvärlindade lasrar eller rotationslasrar: Även med vanliga hantverkare får hantverkaren sakta tränga in i den digitala världen. De analoga vattenskalorna kan knappast hålla jämna steg med en laservattenskala. Noggrannheten i båda vattenskalorna i jämförelse är mycket lika, men de elektroniska handverktygen lovar ett större arbetsområde. Enbart laserstrålens projektion eliminerar

Långhålsborrmaskiner har extra långa borrar som går utöver den definierade längden på konventionella borrar. Detta gör dem idealiska för långa hål i trä, men även för metall eller plast. Denna typ av verktyg är också känd som en axelskärare eller platt fräs. Maskiner för långhålsborrning är stationära borrmaskiner, dvs. De är monterade på ett uttag och kan användas antingen vertikalt

En långhalsad kvarn är ett hantverksverktyg som används för slipning och polering av tak och väggar. Den används främst i gips och målning. Följande långhalsad edder jämförelse är avsedd att hjälpa dig att hitta rätt enhet för dina egna behov. Långhalsslipmaskiner i faktatestet har bevisat att bra enheter inte längre

Under många år har trenden skiftat bort från heltäckningsmattor och mot laminat, parkett och, på senare tid, högkvalitativa vinylgolv. De släta, eleganta golven ger inte bara ett modernt och naturligt inomhusklimat, utan gör dem också lättare att underhålla och rengöra än mattor. Speciallaminatskärare var en gång standardutrustning av den professionella hantverkaren, men idag är de

En rak linje kan vara till nytta på många områden, men representeras sällan av elektroniska medhjälpare. Den arga lasern eller cross-line lasern används på konstruktion eller DIY. Enheterna kan tydligt ange hur en rak linje ser ut och även representera andra aspekter. Ansökan

En cirkelsåg, som finns i en stor mängd olika utföranden, lämpar sig framför allt för att skära igenom vissa material. Detta är främst trä, men även metaller och plaster kan bearbetas med lämpligt sågblad. Beroende på storleken på cirkelsågen och beroende på prestanda, även naturliga stenar är inte ett problem. Förmodligen den viktigaste beståndsdelen i en cirkelsåg

Kompaktsågar finns i en stor mängd olika utföranden och med många skillnader i den enskilda utrustningen och detaljer, så du bör titta närmare på våra kompakta sågar fakta-testning. Vi har tagit en närmare titt på ämnet kompakta sågar och svara på alla viktiga frågor om ämnet i den kompakta sågar fakta-test. Inklusive funktionaliteten, de enskilda versionerna,

Denna maskin är en kombination av bältesslipmaskin och tallriksslip. Här kombineras två viktiga slipmaskiner i en enhet. Detta är naturligtvis en fördel för en mångsidig användning. Bearbetningen av olika arbetsstycken är enkel att implementera med en kombinationsslipmaskin. Slipskivan används till exempel för skärpning av verktyg. Slipbandet slipar och jämnar ut arbetsstycken däremot.

Vid första anblicken, ledade skruvmejslar visas mycket små och oansenliga. Men synen är bedräglig. Eftersom de små elektriska skruvmejslar har allt. De är små kraftpaket som kan användas på ett mycket flexibelt och mångsidigt sätt. I trånga och svåråtkomliga områden kan en ledad skruvmejsel användas för att skruva lätt. Höjdpunkten i detta: Detta

Motorsågar används, oavsett om det gäller bygg, i skogsbruket, hemma vid arbete på större trädelar. Motorsågen, ofta kallad motorsågar, är en såg som drivs med bensin eller elmotorer, sällan med tryckluft (pneumatisk) eller oljetryck (hydraulisk), vars skäregging bildar en sågkedja. De flesta motorsågar styrs för hand av en person och används för

Kärnborrmaskiner är borrar som är utrustade med en diamantkrona för att borra borrkronor i materialet. Därför bär de ibland namnet diamantborrningsmaskin. De kommer genom sten, betong och väggar med lätthet. Även mycket spröda och mycket hårda material kan vara exakt genomborrade. Borrhålen kännetecknas av en mycket exakt borrkant.

Termen lock kommer från träförädling och beskriver att trä förkortas eller skärs. Den crosscut såg är en mekanisk träsåg, som erbjuds i en stor mängd olika utföranden. Så olika som träslag är, de olika är tvärsnittssågar, varav några är utrustade med många ytterligare funktioner. Den tvärskärande sågen bör användas främst i träförädling

Med en kantslipmaskin kan kanter av paneler av trä eller balkar slipas. Den kan slipas hela ytan av kanten den kan slipas men också bara hörnen runda. Speciellt med långsidorna av en platta, kan detta göras med denna maskin i ett pass. Detta resulterar i enhetlig avrundning eller

Den inverter svetsmaskin gör sin väg in i fler och fler hushåll, hem till hobbyister, tinkerers och hantverkare. Eftersom gör-det-själv-trenden ibland också kräver svetsarbete, vilket kan göras snabbt och säkert med inverter svetsutrustning. Denna term beskriver en särskild konstruktion av svetsmaskinen. Normalt kräver svetsutrustningen en speciell transformator som kan användas för att

Vare sig det sker på väg vid haveri, när bytet av vinterdäcken ska utföras eller om en reparation ska utföras på själva fordonets undersida, krävs i olika situationer en domkraft. Men de mekaniska domkrafter som redan ingår i omfattningen av leverans av många fordon snabbt nå sina gränser när det gäller stabilitet, säkerhet och användarvänlighet. Om du har ett biluttag oftare

De är mer praktiska än en bordscirkelsåg och kan enkelt användas i privat bruk. En handhållen cirkelsåg är mycket mer mångsidig än ett enkelt pussel. Hand cirkelsågar kan skära inte bara enkla brädor, men också längre balkar eller plattor. Ett riktigt måste för en entusiastisk hobbyhantverkare.  Den handhållna cirkelsågen benämns även som en pendelhuvudsåg. Dyksågen däremot är

En borrmaskin är ett kraftfullt verktyg med vilket hål kan borras. De finns nu i nästan alla hushåll. Det finns olika utföranden som passar för olika material. Man skiljer också på i disken. Handborrar, som namnet antyder, styrs för hand, däremot är ståborrmaskiner, såsom maskiner för växlingsmaskiner för kuggningsborrning, fast förankrade. Till den

Redskap borrmaskiner är maskiner med vilka borrning och även skruvning. Deras konstruktion skiljer sig från normala borrmaskiner. Dessa modeller drivs av en växellåda. Som ett resultat, de är mycket kompakta och finns ofta i industrin som stand drilling maskiner. Redskap borrmaskiner används i industrin och DIY runt för skruvning och borrning. För borrning av betong

Den raka kvarnen är en av de elektriska handslipmaskiner som används inom olika områden. Raka slipmaskiner behövs särskilt för bearbetning av metaller och plast. De kan jämföras i funktion med en stavslip eller till och med en fingerkvarn. De olika bilagorna kan användas för olika arbeten. Generellt har en rak slipmaskin utvecklats för mycket krävande sliparbete. Bve

De är små, de är otroligt artikulera och de har mer makt än du kan tro vid första anblicken. Den gemensamma sladdlösa skruvmejslar är en form av mini sladdlösa skruvmejslar och en mer än användbar tillägg till en sladdlös borrförare av de större klasserna. Det är en mycket liten och praktisk skruvmejsel, som utvecklades uteslutande för skruvning. Ofta är

Mitersågar är i princip handsågar, som, som namnet antyder, är avsedda för sågning gångvägar. I modern tid finns det inte bara handstyrda geringssågar, utan även elektriska sågar. Dessa erbjuds vanligtvis som kombinationsenheter. De tvärskurna och geringssågarna eller draglockssågarna. Det handlar nu om den handstyrda geringssågen

Oavsett om du vill skapa en pool eller damm i din trädgård eller bygga en liten brunn där vatten ska transporteras, behöver du en vattenpump. Trädgårdspumpar används för privat bruk. Denna term omfattar olika pumpar såsom damm pumpar, elektriska pumpar trädgård eller bensin pumpar trädgård. Men oavsett vilka pumpar du använder, alla är för användning

Den rörliga armen av traktorer och hjullastare som är fäst på framhjulen kallas frontlastaren. Frontlastare används främst för lyft och förflyttning av laster. Traktorer kan uppgraderas och användas som hjullastare med en frontlastare spade. Frontlastarblad används främst inom jordbruk och byggnation. Det finns olika modeller med vilka

Ett fräsställ är den fortsatta utvecklingen av det enkla mobila borrstativet, det vill säga en fastspänningsanordning för borrmaskiner för att bearbeta material. Vid frässtativ är horisontella rörelser för borrning och fräsning också möjliga tack vare en andra axel. Detta gör att verktygen kan placeras exakt över arbetsstycket som ska bearbetas. Den apparat som passar för dina egna behov finns här,

Skruvmejslar som handlar om maskiner, oavsett om klassiska bilar, modelltillverkning eller andra områden, står alltid inför samma problem. Du behöver en speciell del som antingen inte finns alls eller inte längre är tillgänglig. Att beställa en engångsbeställning är inte lätt. Knappast något företag behandlar enskilda produktioner och i så fall alltför extrema

Wing eller betong slätare är byggmaskiner med vilka färsk betong jämnas. För att säkerställa att betongen kan ha optimal kvalitet under byggnationen och är väl förberedd för vidare konstruktion jämnas den med en vinge smidigare. Det finns olika utföranden och storlekar. Beroende på modell kan en vinge smidigare inte bara användas för att släta betong, utan också för att

Kakelskärare bör inte saknas i en hobby verkstad om gör-det-självare lägger kakel själv. För att skära plattorna är en bricka cutter oumbärlig. Det finns mekaniska kakel fräsar som, strängt taget, inte skär, men repa kakelytan för att bryta kakel vid den inställda brytpunkten. Och det finns elektriska kakel fräsar som faktiskt skär plattorna. Detta

Denna elkraft fil, som ett finger kvarn ofta kallas, är idealisk för arkivering, gradning och rostning. En sådan fingerkvarn används särskilt i svår-nånde områden. Enheten har sin form på grund av sitt namn. Slipytan liknar ett finger. Detta gör det dock enkelt att ta sig till svåra platser som annars skulle

Den korrekta utskriften för den här enheten är faktiskt: roterande multifunktionsverktyg. Låter komplicerat och därför har termen finborrslipmaskin blivit etablerad med tiden. Det är ett elektriskt verktyg som kan användas för olika arbeten tack vare talrika och olika bilagor. Denna fina borrslip är främst avsedd för fina och filigranarbeten. Särskilt

Den excentriska kvarnen har överträffat den klassiska vibrerande kvarnen lite. Även om den excentriska slipmaskinen också endast används för slipning och polering av ytor är den mycket mer flexibel och mångsidig. Den excentriska slipmaskinen är en praktisk elektronisk slipmaskin som kan användas och användas med mycket olika slipblad. Detta säkerställer ett brett spektrum av applikationer. De olika

Elektriska skottkärror är mycket populära. Jämfört med motoriska skottkärror är de extremt tysta. De är praktiska medhjälpare för trädgårdsarbete, lasttransport, renoveringssand och annat som du behöver en rörelsemaskin med lågt ljud. Förutom elektriska skottkärror, dessa finns i en motoriserad version, som kan vara 86 decibel högt, samt klassiska hand-lådor. E-skottkärror är intressanta för pensionat och hotell där resväskor

En elektrisk skruvmejsel är utrustad med en elektrisk motor och är, till skillnad från en batteriskruvmejsel, elektriskt driven av en kabel som är ansluten till ett uttag. Flexibiliteten är begränsad, men höga prestationer kan genereras. Den elektriska skruvdragaren ska inte förväxlas med en slagborr eller en borr, eftersom den inte kan producera ett slag. Därför är det

Bearbeta av trä var inte reserverad endast för skogarbetare vid elektrisk anslutning av utrustningen. Rikedomen av strömmöjligheterna går långt mer än att klippa trä, e.g. med en såg. Från ytbehandlingsfältet gav hyveln och handbanan under lång tid möjlighet att förflytta sig till en jämnare, sluten yta av arbetsstyckena.

Om du vill göra det lättare att byta däck och annat arbete som innebär att ofta lossa och dra åt skruvar, kan du råda dig att köpa en elektrisk slagnyckel. I motsats till sladdlösa skruvmejslar, är slagnyckelr mindre ofta finns i hushållet. De uppnår ett mycket högre vridmoment och är därför svåra att föreställa sig i professionella verkstäder. Under tryckluftsslagsnyckel på

Alla vet den klassiska fret såg. Redan i fabriken lektioner många har arbetat med det när det gällde att göra fina och exakta nedskärningar. Den elektriska fretsågen behöver inte drivas för hand, utan drivs av en liten och kraftfull motor. Med under, elektriska band sågar är också kända under namnet frikoppling sågar. Botten

En av de mest omfattande och mångsidiga medhjälpare för större trädgård ingesands och mindre fältarbete är enaxlig traktor, även kallad en enaxlig lastbil eller mini traktor. Anordningens utseende och innebörd förklaras redan av namnet: En enaxlig traktor bildar en enhet bestående av en motor och två hjul, som är fästa vid en axel. Enheten på

Idag är det inte längre omöjligt för gör-det-självaren att producera en möbel. Du har tillgång till samma maskiner som den professionella. Även om ibland i en något enklare version. Detta är också fallet med den dowel fräsmaskinen. En sedfräsmaskin är en maskin för fräsning av hål för så kallade trädylar. Som regel

En tryckluftskompressor är en maskin med vilken tryckluft kan produceras. Luft sugs upp från omgivningen i kompressorn och lagras i ett fastsatt tryckkärl, även kallat panna, tills det behövs. Kompressionen av luft och gaser skapar ett högre tryck och gasen värms upp. När luften kommer ut, kyls

Precis som alla andra konventionella borrmaskin är en tryckluftsborr ett verktyg som behövs bland annat för borrning av hål, t ex för att fästa sakerna på väggen. Den stora skillnaden för borren är att denna modell, som namnet antyder, drivs av tryckluft och är så mycket lättare och även mer händig. En tryckluftsborrningsmaskin

När skruvar eller muttrar är särskilt tätt, konventionella verktyg är ofta inte längre möjligt. Det är här som slagnyckel kan hjälpa. Slagnyckel manövreras antingen manuellt eller motoriskt med tryckluft eller elmotor. Den speciella egenskapen hos slagnycklar är kombinationen av pulsliknande rörelser och rotationsrörelser, vilket innebär att de är betydligt överlägsna sladdlösa skruvmejslar på grund av det betydligt högre vridmomentet. Tryckluftsslagsnyckel, även

Kompaktering av ämnen används på olika områden: oavsett om det är i förbränningsmotorn i en bil eller en motorcykel, i kylaggregatet i en kyl eller frys, i vattenpumpar och djupa pumpar eller i en tryckluftskompressor. Med tryckluftskompressor, kompressor eller helt enkelt kompressor, avses en anordning som är konstruerad utifrån såsom en gasflaska eller en gastank

En triangulär kvarn, även kallad en deltaslip, tillhör kategorin vibrerande slipmaskiner och är den mest praktiska, kompakta och lättaste av slipmaskinerna. Dess varumärke – och namne – är den triangulära vibrerande plattan, som gör det enkelt att komma in i hörn, nischer och kanter. Vibrerande plattan vibrerar av en elektrisk motor, vilket resulterar i nötning. Tack vare sin behändiga och ergonomiska

Motorer vars syfte är att utföra cirkelrörelser (som vevaxel) kan mätas i deras prestanda genom att räkna sina cirkulationer inom ett givet tidsintervall – till exempel i "RPM" = varv per minut; Varv per minut "U/min". Eftersom sådana processer är alldeles för snabba för att det mänskliga ögat ska kunna räkna, använder man sig av

En svarv kan i princip föreställa sig som en liggande och solid borrmaskin, som är särskilt populär inom industrin. I motsats till borren ser dock en sådan maskin helt oansenlig ut, eftersom du kan se nästan bara ett metallblock från utsidan. En svarv är i allmänhet utformad för den mest exakta borrningen som är möjlig, eller som namnet

Dubbelslipmaskinen benämns även som dubbelslipmaskin. Det är en slipmaskin som har två slipstenar eller två slipskivor, som används för slipning och skärpningsverktyg. Dubbelslipmaskinen hittar du i första hand i verkstäder. Men de dubbla slipmaskiner är också i bruk med några gör-det-självare. Den kraftfulla motorn i en dubbelslip säkerställer tillräcklig

En diamantborrningsmaskin är i princip inget annat än en konventionell förstärkt borr med ett andra handtag. Dess tillämpning är i grunden för starkare väggar, men på grund av dess låga vibrationsborrning, är det också används för väggar som inte är lika massiv. En diamantborr används främst för att borra hål i massiva väggar. Både skalsand och husväggar

Deltakvarnen är en elektrisk kvarn som vägleds för hand. Det kan också hittas under termen multi-grinder. Slipmaskinen har utvecklats för att utföra sliparbete även i särskilt svårgående områden. Den speciella egenskapen hos en deltakvarn är den triangulära formen. Detta gör det enkelt att sand hörn eller vinklar. Multislipmaskinen

I grund och botten är frikopplingssågen en mekanisk bandåg. Det är också känt som en finskuren såg. Termen "dekupier" kommer från den franska vokabulären "découper" och betyder – naturligtvis lämpligt – klippt eller utskuren. Och detta är exakt funktionen av frikopplingssågarna, för med det är det möjligt att mycket slingrande och känsligt arbete kan utföras,

Vedsågen tillhör klassen av cirkelsågar. Ved sågar är också listade under benämner vipssågar eller vipssågar. Summan av kardemumman är att alla tre olika typer av sågar är samma maskin. Som namnet antyder, är den viktigaste uppgiften för en ved såg att göra små och praktiska bitar av trä och stockar

Borren är också kallad en sladdlös borr / förare, eftersom de flesta enheter drivs uteslutande av batteri. Några modeller fungerar över elnätet. Summan av kardemumman är att detta är ett elektriskt verktyg som används för borrning men också delvis för skruvning. Borren/föraren har en betydligt högre effekt än en enkel sladdlös skruvmejsel och är

Under namnet borren grupperas alla maskiner tillsammans, som kan borra hål via en så kallad momentgenerator och en borr. Typiskt för maskinerna är att ett skärverktyg tränger in i materialet via en rotationsrörelse. Drivet utförs antingen av en elektrisk motor eller med tryckluft. Jämförelsen av borrar är i första hand sysslar med elektriska maskiner.

I kategorin borrar finns olika enheter, som kan skiljas från varandra med olika prestanda och metodik – hål är inte samma hål och så är behovet av verktyg olika. I motsats till slagborr, borr och sladdlös skruvdragare kännetecknas borrhammaren av att borrhål med svävningsfastigheten

En bensinsopare är en motordriven, handhållen maskin för sopning och rengöring av stora ytor. Bensinsoparen har en roterande borste som transporterar smutsen in i en uppsamlingsbehållare. I detta fall tillämpas vanligtvis sotningsspadeprincipen, vilket innebär att smutsen transporteras in i smutsuppsamlingsbehållaren med hjälp av den roterande borsten. Så det finns ingen inspelning genom sug

Fukt i väggar kan stoppa utvecklingen på en byggarbetsplats. Även vid skador på rör eller till följd av översvämning är fukt ett hinder, som om den behandlas felaktigt orsakar permanenta skador som mögelbildning, gör byggnaden obeboelig och dessutom skadar byggnadsämnet. Rumstorkar är svaret på fuktiga väggar, frågan om

Konstruktionsstrålkastare är extremt ljusa strålkastare som används överallt där vanliga ljuskällor inte är tillräckliga. De används ofta som byggplatsbelysning eller floodlight-system. En distinktion görs mellan halogenstrålkastare och LED-strålkastare, som båda har sina fördelar och nackdelar: LED-strålkastare är mer robusta och har mycket längre livslängd än halogenstrålkastare. Men de är

På byggarbetsplatser och även i verkstäder är det ibland lite grövre. Här en normal radio skulle vara helt på sin plats. Byggarbetsplatsradioapparater är speciellt utformade för att fånga upp stötar, stötar eller stötar. Även damm och smuts kan inte göra mycket på byggarbetsplatsen radioapparater. Detta är särskilt i en verkstad där sågade eller

Konstruktionslasrar eller rotationslasrar, som de också kallas, är lasrar som kan projicera både vertikalt och horisontellt. De används bland annat för exakt mätning av byggnader eller terräng. I princip används de överallt där det krävs perfekt och exakt anpassning. De flesta konstruktionslasrar behöver bara riktas in på rätt sätt en gång

Cirkelsågen, även kallad bordscirkelsåg eller bordssåg, är en delform av cirkelsågarna och används vid träförädling. Med hjälp av en cirkelsåg kan plankor, lameller eller till och med plattor skäras exakt. Det här är en stillastående såg. Arbetsstycket leds till sågbladet och inte sågen till arbetsstycket. Detta medför att

En batteriladdare är en elektrisk anordning för att ladda uppladdningsladdningsbara batterier, så kallade ackumulatorer (=kortformade batterier). Idag är modern teknik oumbärlig. Batterier finns nu i många elektriska enheter, eftersom ingenting kan göras utan ström. Var det i en digitalkamera, en skäggtrimmer eller den vanliga fjärrkontrollen i hemmet. Vissa behöver mer energi än en älskad

En bältesslipmaskin, även kallad bältesslipmaskin, kvarn eller bältesslipmaskin, avser en stationär lösning för slipning av olika material. Strukturen påminner om ett bord från slipbandet, som styrs av två flyttbara rullar. I motsats till en excenterkvarn, gipsslipmaskin eller mobilbälteskvarn, ställs enheten upp och används på ett ställe genom att arbetsstycket placeras på det roterande bältet

Detta är ett elektriskt verktyg som har utvecklats för ytslipning. Enheten är utformad för att styras över arbetsstycket. Bälteskvarnen gör det möjligt att slipa stora områden effektivt. Användningen är inte begränsad till ett material. På grund av olika slipblad kan olika material, som

Bandsågar hör till verktygsmaskinerna och finns som stationära maskiner samt elektriskt drivna handbandssågar. Bordsbandsågar kan också ses i träförädlingsanläggningar som snickeri.  Bandsågens särskiljande märke är ett sågblad, som har svetsats till en sluten ring (sågband). Bandsågar skiljs till vertikalt och horisontellt driftsmaskiner, vilket minskar fastspänningen av

Där de små kontorsklibbarna syr ihop papper, ackumuleras göra samma sak med andra material som textilier. De används ofta, till exempel för att fästa isoleringsmaterial eller för att täcka möbler med tyg. Den ackumulerade tackern "skjuter" klämmorna eller spikarna i hög hastighet in i materialet som ska fästas. Ackumulerade sackers tillhör elektrotackerna och har den

Den sladdlösa skruvmejseln är utan tvekan en absolut grundutrustning i alla välsorterade hushåll. Applikationsmöjligheterna är inte bara mångsidiga, utan också relativt frekventa. När en skruv måste dras åt någonstans, ett litet hål måste borras eller ens en eller annan möbel måste monteras, är den sladdlösa skruvmejsel på plats. Det

En sladdlös sax får inte saknas i någon trädgård. Om du vill ta hand om din vackra trädgård på rätt sätt, du behöver dessa små apparater. Det är en elektriskt manövrerad trädgård sax. Var än trädgården handlar om "fint arbete", kommer batterisaxen in i tåget. När det gäller gräs vårdar är det huvudsakliga tillämpningsområdet naturligtvis gräsklippning, särskilt det

Batteriladdare kan ladda flera batterier samtidigt. Antalet varierar från modell till modell, så det finns enheter för 4 batterier och även de som inkluderar upp till 20 batterier. I de flesta fall kan endast batterier av samma typ laddas med en enhet i taget, men vissa modeller kan också ladda olika batterityper samtidigt, till exempel

Att hitta en ren sladdlös borr som sådan är svårt. Idag marknadsförs dessa elektriska verktyg under termen sladdlösa borrar. De är de sanna allround-apparaterna bland elektriska borrmaskiner och skruvmejslar. Det kommer knappast att finnas ett hushåll som kan göra utan en sådan anordning. Med en sladdlös borr kan du göra mycket mer än du kan göra med en

En sladdlös borr/förare, även kallad sladdlös skruvmejsel, är en typ av borr/förare och tillhör delmängden av elektriska eller batterienheter. I grund och botten är termen borr en elektriskt driven verktyg som liknar en borr. Med sådana anordningar är det möjligt att dra och fästa skruvar, samt borrning, som görs möjligt genom olika bilagor. Å andra sidan kan en slagnyckel orsaka att skruvar och muttrar

Batterivinkelslipar är batteridrivna verktyg som fungerar över batterier istället för en strömkontakt. Dessa består av en elektrisk motor monterad i ett hölje, som drivs av en vinkeltransmission och en rund skiva med hög hastighet med en spänning på 18 volt. Detta gör att de kan användas mer flexibelt utan att hindras av en irriterande nätsladd. Visst, batteriets livslängd

Så snart renoveringsarbetet är klart eller arbetet på ett hus är klart, har gör-det-självaren att ta till sågen. Men inte bara i detta område sågar används om och om igen, men också inom området för professionella hantverkare finns en användning för dem. Den så kallade batterisabelsågen är en speciell modell, som är

Vem vet inte? Varje dag försvinner den en gång strålande färgen på ytan av bilen. Detta beror på det faktum att fina mikro-sprickor från yttre påverkan pryder ytan och ge den en lacklustre utseende. Det får inte tillåtas! Batteri polering maskiner är livräddare av bilar.  Genom att polera ytan bearbetar de

Batteriladdare används för att ladda så kallade ackumulatorer eller till och med batterier. Med en sådan anordning laddas tomma batterier, som behövs för elektroniska enheter, om och om igen. Till skillnad från användningen av vanliga batterier som inte är uppladdningsbara sparar batterierna pengar och skyddar även miljön. Ur ekonomisk synvinkel är det därför lönar sig att

Allt in! De flesta människor vet bara detta från sin semester. Här med batterikombihammaren kan man komma med nästan samma namn. Denna enhet kombinerar tre elektriska verktyg i ett. En sann allround och ett mycket eftertraktat verktyg bland de kunniga gör-det-självare.  Med en kombihammare för batterier kombineras slagborrar, borrmaskiner och hammare i bara en enhet.

Cirkelsågar används för att separera en mängd olika material. Trä och metall bearbetas oftast med dem, både inom den privata, industriella eller kommersiella sektorn. Förutom de stationära cirkelsågarna har de handhållna cirkelsågarna segrat.  De drivs vanligtvis med en elektrisk motor, vilket kräver en kraftanslutning med hjälp av en kabel. Batteriet erhåller handhållen cirkelsåg

En frånluftstork erbjuder ett billigt alternativ jämfört med andra torktumlare med jämförbara höga torkresultat. Frånluftstorkarna berikar utbudet av praktiska hushållshjälpare, vars användning ökade till 40% mellan 2000 och 2010. Ungefär hälften av alla tvättmaskinsägare väljer elektrisk torkning därefter.

En battericirkelsåg är en handhållen cirkelsåg, med vilken tack vare batteriet en trådlös såg ingescent oberoende av en strömkälla är möjlig. Anordningarna är det idealiska komplementet till stationära cirkelsågar och elektriskt manövrerade handhållna cirkelsågar. De uppskattas av gör-det-självare och hantverkare lika.  Eftersom ingen kabel krävs kan sågarna användas universellt på många ställen, oavsett om de är på

En enhandsfräsmaskin är en viss typ av toppfräsmaskin. Den kretsar kring en maskin med fräshuvud för att bearbeta trä. Den kan användas på språng, så det är inte utsträckt på ett bord. Detta gör det möjligt att fräsa kanter och spår mycket flexibelt. Enhandsfräsmaskinen är utrustad med en elmotor som driver fräshuvudet. Fräshuvudena är fritt utbytbara.